Landgangen i Esbjerg

Et visionært landgangsprojekt i Esbjerg skal sikre koblingen mellem Esbjerg Havn og by.

Projektet består af en stibro, som forbinder Esbjerg by og havn fra Havnegade og den nye Klevesti til Dokhavnen. Samtidig skal stien fungere som et udsigtspunkt og et markant og synligt fikspunkt.

Totalentreprisekonkurrence om Landgangen og Havnepromenaden

Vinderen af totalentreprisekonkurrencen blev Bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, Ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere. Derudover stålentreprenør Valmont SM A/S.

Vinderprojektet opfylder visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelseselement i respekt for de historiske miljøer, samt med en sådan fleksibilitet at nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted.

Landgangen

Landgangen er vinderprojektets ene hovedelement. Formet som en trægren af cortenstål, strækker Landgangen sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

 

Havnepromenaden

Det andet hovedelement i vinderprojektet er Havnepromenaden, der kommer til at løbe langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton, på den ene side flankeret af træer, og på den anden af en serie plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.

Projektfakta

Kontakt

 • Den samlede projektøkonomi er på 21 mio. kr.

  Realdania bidrager med 7 mio. kr.

  Derudover er der følgende bidragsydere:

  • Pedesen Gruppen - 7.5 mio. kr.
  • Esbjerg Havn - 3 mio. kr.
  • Esbjerg Kommune - 3,5 mio. kr.

 • Kort

 • Nyheder

Kort

Dokken, 6700 Esbjerg

{{ title }}

{{ description }}