x

Lokale kræfter forenes

Landsbyen de 7 sogne kan kendes ved de kystnære naturværdier og den frivillige ånd, der hersker blandt stedets beboere. I de senere år har den sydvestlige del af Mors været præget af fraflytninger af bl.a. kommunale institutioner, og en del af området er efterladt med tomme ejendomme. Den negative udvikling vækkede beboerforeningerne Karby, Redsted, TORF og Hvidbjerg, som nu har forenet deres kræfter for at opretholde lokale aktiviteter og skabe nye opholdssteder.

Storlandsby skaber liv på Mors

Samarbejdets hovedidé har været at opbygge fællesskaber på tværs af hidtidige konkurrerende landsbysamfund til gavn for udviklingen af det samlede område. Gennem fordeling af aktiviteter og faciliteter og gensidig støtte, har målet været at fastholde liv og udvikling i området - og at gøre stedet attraktivt i egen og andres bevidsthed.

Helt konkret forbinder en ny sti - Kærstien - nu landsbyerne med hinanden. Derudover er tidligere Karby Skole omdannet til naturcenter med fokus på læring om miljø, bæredygtighed og økologi. For at komme helt tæt på naturen er Ejstrup Bæk blevet frilagt, og der er etableret en vandplatform med opholds- og aktivitetsfunktioner.

Udvikling tiltrækker liv

Projektet har været udvalgt til realisering i kampagnen Stedet Tæller, fordi det giver et bud på, hvordan flere selvstændige landsbyer skaber nye mødesteder, oplevelser og sammenhængskraft gennem samarbejde og konsolidering.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.