x

Liv ved landsbygadekæret

Pressemeddelelse 10. september 2010

En gruppe ildsjæle i Korning ved Horsens er gået sammen om at genoplive landsbyens gadekær som mødested og samtalerum for beboerne i den lille by. Med 165.000 kroner fra Realdania bliver projektet nu til virkelighed.

Før i tiden var gadekæret det naturlige samlingssted i Korning. Det var her, husdyrene blev vandet, og her man fik sig en snak med de andre Korning-borgere. På initiativ fra lokale ildsjæle bliver landsbygadekæret nu renoveret og fornyet, så det igen kan blive stedet, hvor landsbyens beboere mødes.

Projektet, som støttes med 165.000 kroner fra Realdania, skal være med til at skabe liv og sammenhold i Korning. På den måde fungerer projektet som et eksempel på, hvordan man kan styrke sammenholdet og det sociale liv i en landsby og gøre den mere attraktiv at bosætte sig i.

Tegnestuen Metopos har skitseret en plan for en ny indretning af gadekæret. Planen sikrer både, at det kulturmiljø, som er specielt for området ved landsbygadekæret i Korning Gammelby, bliver bevaret, og at gadekæret får nyt liv.

Blandt andet er det tanken at indrette området ved gadekæret som skulpturhave, hvor lokale kunstnere og skolens børn kan have udstillingsrum og kreativt udeværksted. Samtidig skal gadekæret kunne bruges til undervisningsformål af de yngste klassetrin, og lavere kanter skal gøre det lettere for frøer og tudser at komme til og fra gadekæret.

Projektet ventes at blive gennemført i løbet af de kommende seks til otte måneder.