x

Park og koncertsted 

Renoveringen af parken har bl.a. omfattet en genopretning af de terrasserede skrænter samt af springvand og spejldam, ligesom en række af parkens mange sandstensfigurer er blevet restaureret. Overalt er der anvendt slidstærke materialer, der er lette at vedligeholde. Tilsvarende er der blevet lagt vægt på, at den nye beplantning er robust og enkel at passe. Og så har renoveringen omfattet en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken - ikke mindst slotskoncerterne.

På skråningen modsat slottet, nedenfor den midterste terrasse, er der anlagt et bassin med en bagvæg i store granitblokke, som en hule i skråningen. Fra den midterste næsten 4 meter høje granitblok, plasker et vandfald ned i bassinet. Bassinet og vandfaldet er udført af kunstneren Erik Heide. Til terrassen ovenfor vandfaldet er der skabt en høj skulptur, som kan overdække figuren af Adam og Eva i vinterhalvåret. Skulpturen er endnu et af Erik Heides bidrag til renoveringsprojektet.

Blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer

Herregården Ledreborg ved Roskilde og det tilhørende store parkanlæg hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve Ledreborg Slot er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740'erne oprindeligt blev anlagt som en barokhave, senere er blevet omdannet til et mere landskabeligt romantisk anlæg. Både slottet og parken besøges hvert år af et stort antal mennesker - ikke mindst i forbindelse med de populære slotskoncerter.