x

Strategiplan med fokus på kommunens svageste borgere

Med Thyborøn i nord, i grænselandet mellem Vesterhavet og Limfjorden, ligger Lemvig Kommune. Færre borgere, flere ældre og færre unge hører blandt kommunens største udfordringer. Udviklingen betyder, at det hvert år er nødvendigt at nedrive omkring 75 tomme boliger, og antallet forventes at stige i de kommende år.

Med strategiplanen ønsker Lemvig Kommune at sikre gode levevilkår for kommunens svageste borgere. Ved at fjerne forfaldne bygninger skal lokalområdernes værdi styrkes. Målet er også at skabe overblik over nuværende og fremtidige tomme boliger, boligtyper og deres mulige anvendelse og at udvikle en strategi for nedrivning.

Derudover stiller den ændrede befolkningssammensætning nye krav til de kultur- og fritidsaktiviteter, som tilbydes i kommunens otte selvejende haller. Lemvig Kommune ønsker derfor at fortsætte udviklingen af hallernes aktiviteter – én hjørnesten i kommunens kultur- og fritidstilbud. Med strategiprojektet skal en platform for dialog mellem hallerne, kommunen og andre aktører etableres for dermed at sikre, at kulturudbuddet modsvarer befolkningsudviklingen.