x

Lihme Medborgerhus

De 750 indbyggere i Lihme sogn i Midtjylland mangler et sted at samles. Derfor får en lukket skolebygning nyt liv, når den bliver omdannet til nyt medborgerhus. Lihme bliver et eksempel på, hvordan ubrugte ressourcer kan omdannes til nye og aktive formål.

Omdannelsen af Lihmes nedlagte skole til medborgerhus er et eksempel på, hvordan kan skabe attraktive rammer for aktivitet og fællesskab i lokalmiljøet. Stærke og engagerede lokalmiljøer er nemlig helt afgørende for at skabe en positiv udvikling i yderområderne. Derfor arbejder vi med at understøtte processer og fysiske rammer, der kan danne basis for ildsjæle, foreninger og deres aktiviteter rundt om i landet. Det nye medborgerhus skal være med til at sikre en udvikling, der gør det attraktivt at bosætte sig i landsbyen.

Lihme Borgerforening overtager en del af de tidligere skolebygninger bygget i 1964-65 og ombygger dem til et Medborgerhus. Den anden halvdel af den tidligere skole ombygges til daginstitution. Det nye medborgerhus skal være samlingspunkt for forskellige aktiviteter og kulturelle oplevelser - bl.a. skal det huse en unik arkæologisk og naturhistorisk samling, der i dag ikke er tilgængelig for offentligheden. "Lihmesamlingen" er nemlig gemt dels i skolebygningerne og dels i en nedlagt bankbygning. 

For at skabe en mere imødekommende bygning bliver en del af de gamle skolebygninger revet ned. I den ene gavl kommer der et loungeområde og i den anden placeres Lihmesamlingen, der vil kunne ses både indefra og udefra. Den lange gang og de mange små klasselokaler nedbrydes, så der kommer større transparens inde mellem medborgerhusets aktiviteter.

Medborgerhuset indrettes, så der altid kan foregå mindst fire forskellige slags aktiviteter uafhængigt af hinanden. Det kan ske i en stor sal, en lille sal, i loungen og i et mødelokale. Foldevægge gør det muligt at udvide rummene, så der kan arrangeres større kulturelle begivenheder eller fællesspisninger med flere hundrede deltagere. I dagligdagen er det meningen, at medborgerhuset i Lihme skal stå åbent som et møde- og værested. Den eksisterende skolegård ændres til et aktivitetsbånd, der samtidig forbinder udearealerne med en ny adgangsvej.

I alt koster projektet 3,8 mio. kr. Lihme Borgerforening har allerede tilvejebragt 1.650.000 kr. dels ved støtte fra fonde, dels ved indsamling. Skive Kommune er søgt om en bevilling på 425.000 kr. som er under behandling. Realdania støtter projektet med 950.000 kr., og det samme gør Lokale og Anlægsfonden. I alt er der nu sikret 2,6 mio. kr.

Projektet er tegnet af Elkiær + Ebbeskov Arkitekter i samarbejde med Arkitektfirmaet Andreas Ravn fra Balling.

 

 

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Ålbækvej 18, 7860 Spøttrup

Relaterede projekter Se alle projekter

Villa Helene

Ordrupgaard

Boligområdets arkitektur

Forstædernes Tænketank

{{ title }}

{{ description }}