x

Mere end blot montrer og plancher

Limfjordsmuseet ønskede at styrke dets virke og trække regionens turister til sig. Missionen var at skabe en museumsoplevelse, som bød på mere end blot montrer og plancher. Oplevelsen skulle ikke blot dreje sig om udstillinger, billeder og tekst, men også byde på aktivitetsmuligheder på kanalen og fjorden - vel at mærke uden at gå på kompromis med det enestående kulturmiljø. 

Et historisk anlægsarbejde blev ført ind i nutiden

Limfjordsmuseet er beliggende i det unikke kulturmiljø ved Frederik den VII’s Kanal – 1800-tallets svar på Storebæltsbroen. Kanalen blev bygget 1861 af 400 mand med hakke, skovl og spade over en periode på fem år. I dag er kanalen Limfjordsmuseets største attraktion. Vi valgte at støtte projektet, fordi det bragte et historisk og fredet anlægsarbejde videre ind i fremtiden og gjort det tilgængeligt for offentligheden.

En blanding af flere elementer

Projektet resulterede i et børnevenligt område med udendørs fiske- og krabbebassin, en maritim legeplads, et historisk røgeri, Børnehavernes hus og istandsættelse og indretning af kanalbetjenthuse fra 1861. Desuden skete der mere traditionelle udvidelser som en ny udstillingsbygning med biologisk forsøgsstation og akvarier, en multisal, som kan bruges til bl.a. særudstillinger og foredrag og et bibliotek med arkiv og forskningsfaciliteter.