x

Alle 20 udsendelser, der har fået titlen "Liv i Landdistrikterne", sætter fokus på de initiativer, der er undervejs for at skabe liv og udvikling i landdistrikterne. Samtidig diskuterer programmet de udfordringer, der eksisterer.

”Radioudsendelserne 'Liv i Landdistrikterne' giver plads til nye stemmer og nye historier om den udvikling og omstilling, der er i fuld gang i Danmarks yderområder. Den slags initiativer vil vi gerne bidrage til," lyder det fra Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Et eksempel er udsendelsen ”Samsø – om energi, visioner og realiteter”. Efter succes med at gøre Samsø 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi, tager øen fat på en ny udfordring. Samsø vil være helt fri for brug af fossile brændstoffer.

Den2radio sætter i programmet fokus på Samsø Energiakademi, der spiller en vigtig rolle i ambitionen om at være fossilfri i 2030. Realdania har støttet Energiakademiet økonomisk i forbindelse med opførelsen tilbage i 2004. Stedet danner ramme om forskning og udveksling af erfaringer med vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier.