x

Med projektet har afdelingens fællesarealer fuldstændig skiftet karakter. Før projektets gennemførelse fremstod de med et opdelt, stramt og lidt afvisende/tillukket udtryk, og der var store buskbeplantninger mellem de belagte arealer langs facaderne og græsplænerne. Ligeledes var driften af fællesområderne en stor post på afdelingens driftsbudget. Den nye indretning af arealerne har medført en enklere og billigere drift, så der årligt frigøres midler til en fortsat udvikling af konceptet med nytænkning af tørrestativernes anvendelse.

Formålet har været at give beboer i boligafdelingen mulighed for at spille en mere aktiv rolle i brugen af gårdrummene og i forhold til det fysiske udseende.

Nytænkning af tørrestativer

Efter omlægningen fremstår arealerne åbne, imødekommende og oplevelsesrige, så beboerne inviteres til ophold og samvær i de attraktive omgivelser.

Projektet indeholder forskellige elementer, som skaber en sammenhængende identitet, der binder afdelingens 3 gårdrum sammen. Der har været særlig fokus på nytænkning af tørrepladserne, som har fået tilført nye, attraktive funktioner, der fremmer ophold og samvær. 30 af gårdens tørrestativer er blevet ændret, så de fungerer med helt andre funktioner; der er monteret sofagynge, teltstativ, hængekøje, mål (net til boldspil for de små), læskærme, planteespalier, tovgynge, lærred til udendørs bio mm.

Mikrohaver som samlingspunkt

Der er også etableret nye mikrohaver, som beboerne har ansvaret for at tilplante, passe og pleje, og som skaber et udvidet ejerskab og et grundlag for læring om og dyrkning af planter. De nye funktioner skaber attraktive samlingspunkter til leg og socialt samvær for beboerne - på tværs af alder.

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}