x

Fællesområderne fremstod afvisende

I en boligafdeling i Esbjerg fremstod fællesarealerne med et opdelt, stramt og lidt afvisende udtryk. Der var store buskbeplantninger mellem de belagte arealer langs facaderne og græsplænerne. Ligeledes var driften af fællesområderne en stor post på afdelingens driftsbudget. Derfor ønskede man at finde en løsning, der var billigere, og hvor beboerne i boligafdelingen fik mulighed for at spille en mere aktiv rolle i brugen af gårdrummene og i forhold til det fysiske udseende.

Nytænkning af tørrestativer

Projektet indeholder forskellige elementer, som skaber en sammenhængende identitet, der binder afdelingens 3 gårdrum sammen. Der var særligt fokus på nytænkning af tørrepladserne, som har fået tilført nye, attraktive funktioner, der fremmer ophold og samvær. 30 af gårdens tørrestativer blev ændret, så de fungerer med helt andre funktioner; der er monteret sofagynge, teltstativ, hængekøje, mål (net til boldspil for de små), læskærme, planteespalier, tovgynge, lærred til udendørs bio mm. Den nye indretning af arealerne medførte en enklere og billigere drift. Og efter omlægningen fremstod arealerne også mere åbne, imødekommende og oplevelsesrige, så beboerne i stedet blev inviteret til ophold og samvær i de attraktive omgivelser.

Mikrohaver som samlingspunkt

Der blev også etableret nye mikrohaver, som beboerne har ansvaret for at tilplante, passe og pleje, og som skaber et udvidet ejerskab og et grundlag for læring om og dyrkning af planter. De nye funktioner skaber attraktive samlingspunkter til leg og socialt samvær for beboerne - på tværs af alder.