x

Tidligere hospital i Stubbekøbing omdannes til bo- og uddannelsessted for unge

Pressemeddelelse

16. april 2012

For 99 år siden blev Stubbekøbing By- og Amtssygehus opført med omkring 25 sengepladser for både medicinske og kirurgiske patienter. Som led i kampen mod tuberkulose blev hospitalet ombygget i 1945, men allerede nedlagt igen i slutningen af 1950'erne. Den smukke bygning ligger der dog endnu og bliver nu omdannet til et moderne bo- og uddannelsessted med plads til unge med forskellige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. STU uddannelsen LivogJob står bag projektet, der støttes af Realdania og Det Obelske Familiefond.

test

Det tidligere tuberkulosehospital er tegnet af den lokale arkitekt Kildedal og er tydeligt præget af datidens fremherskende Bedre Byggeskiks bevægelse. Bygningen er i kraft af sin størrelse et markant element i området. Den indgår i et fint samspil med kvarterets villaer og har stor kulturhistorisk værdi for Stubbekøbing. Det nye bo- og uddannelsessted vil tilføre bygningen liv og sikre dens fortsatte eksistens.

Ombygningen betyder, at de unge under Liv og Job-uddannelsen får gode, teknisk opdaterede boliger, der indrettes til deres særlige behov. Mange familier med unge, der er sent udviklede eller har fysiske handikap, oplever ofte, at der netop i de sene teenageår er brug for, at de unge kan komme hjemmefra under ordnede forhold. Netop disse forhold skal ombygningen tilgodese.

Samtidig med den indvendige ombygning, vil bygningen blive opgraderet arkitektonisk og teknisk, hvilket bl.a. betyder forbedring af husets isolering, udskiftning af tag, vinduer og døre samt at bringe huset i forsvarlig brandsikret stand – og endelig skal en tidligere opført tilbygning fjernes, hvilket vil styrke bygningens arkitektoniske udtryk og dermed dens kulturhistoriske værdi.

Jørgen Sulkjær, der repræsenterer bygherren, siger: ”Det er dejligt, at det er lykkedes med projektet. Det er en fantastisk bygning, som mange i Stubbekøbing kender, og som efter renoveringen igen vil komme til at se smuk ud og blive fyldt med liv fra de unge. Det er vores ønske, at de unge, der går på uddannelsen, lærer så meget som muligt til livet og til jobbet, så de kan bruge deres ressourcer til vores fælles glæde. Eksempelvis står de unge i 2012 for plantning og opsætning af 80 blomsterampler i Stubbekøbing i samarbejde med en gruppe frivillige, og bidrager dermed til at gøre Stubbekøbing til en smuk by at leve i.”

”Koblingen mellem den bevaringsværdige bygning og det faglige uddannelsestilbud til de unge, der ikke kan rummes i det normale uddannelsessystem, er et fint udtryk for en social bæredygtig tankegang, som kan styrke aktiviteten i et af Danmarks yderområder”, siger Eske Møller, projektleder i Realdania, og fortsætter: ”Genanvendelsen af det gamle tuberkulosehospital er samtidig et godt eksempel på en nutidig anvendelse af Stubbekøbing historiske bygningsarv”.

I maj måned afholdes der en indbudt licitation, hvorefter renoveringen kan gå i gang. Det er planen, at bygningen vil stå færdigrenoveret og indflytningsklar i 2013.

Projektets samlede økonomi er på ca. 20 mio. kr. Realdania har bevilget 11 mio. kr. til projektet, og Det Obelske Familiefond bidrager med 2,4 mio. kr. STU uddannelsen LivogJob finansierer selv den resterende del.