x

Løb i byer

De er overalt, løbere i alle aldre og størrelser. Løb er i dag den mest dyrkede motionsform, og løbernes foretrukne område er byen. Derfor sætter en ny rapport ’Løb i byer’, udarbejdet af rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg for Realdania, fokus på løbetyper og –tendenser i byerne.

Formålet med projektet er at skabe større opmærksomhed omkring byernes mange løbemuligheder og samtidig sikre et kvalificeret grundlag for udviklingen af byernes løbepotentialer. Rapporten ’Løb i byer’ afdækker løbernes måde at bruge byen på og samtidig deres ønsker og behov i fremtiden med håbet om at gøre det lettere at optimere byens tilgængelighed og muligheder for bevægelse.

Ca. ¼ af den voksne danske befolkning dyrker løb, men der findes mange forskellige typer løbere, og de har ligeså forskellige tilgange til det at løbe. Det betyder også, at de bruger byen forskelligt. Nogle ønsker at forsvinde anonymt i det urbane landskabs mylder, andre ønsker at være en del af det sociale fællesskab, der er mellem både løbere og andre mennesker, der færdes i byrummet. Byen er på én gang en udfordring og en oplevelse, og der ligger også en udfordring i at tilpasse og udvikle vores bymiljøer, så de passer til både løbere og beboeres behov og ønsker.

Projektet er en del af Realdanias særlige indsatsområde Sundhed og social bæredygtighed, der sætter fokus på at gøre bevægelse og det at leve et sundt liv til en naturlig, attraktiv og integreret del af det byggede miljø. I den sammenhæng skal rapporten også bidrage til at gøre det mere tiltrækkende for løbere at udforske nye sider af og udfoldelsesmuligheder i nærmiljøet.

Rapportens konklusioner peger netop på, at det er vigtigt at tilpasse byrummet løbekulturen for at gøre det mest muligt attraktivt for både byløbere og -beboere at færdes side om side i det urbane rum. Det betyder også, at det er vigtigt at afdække de forskellige tendenser, der former vores behov og ønsker, for at kunne skabe optimale muligheder for at udvikle byrummets potentiale i fremtiden.

 

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2012
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2012

Kontakt

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}