x

Løkkens særkende skal forstærkes

I læ bag høje havklitter ligger Løkken. Sammen med Blokhus er den tidligere fiskerby blevet handelscentrum for et større ferie- og turistområde langs Vestkysten. En udvikling, der begyndte i slutningen af 1800-tallet i form af badehoteller. 

Nærheden mellem by og hav er stadig Løkkens særkende - men et særkende, som havde potentiale til at blive forstærket og nyfortolket. Samtidig var der opstået behov for at puste nyt liv i turismen og skabe rum for aktiviteter i Løkken hele året rundt, uden at gå på kompromis med stedets særlige kvaliteter og identitet.

Sammenhæng mellem by og hav

Med projektet er der foretaget en gennemgribende renovering af byens mole og etablering af rekreative oplevelser i form af promenade, bænke, siddeplint og solskinspladsen, hvor man kan slå sig ned og nyde sol og hav. Ligeledes er spidsen af molen blevet indrettet til lystfiksere. Projektet har skabt grundlag for nye aktiviteter i moleområdet og styrket sammenhængen mellem by og hav til gavn for lokale og turister. Resultaterne af hele indsatsten er derudover, at sæsonen er blevet forlænget, og at omsætningen i hele byen er blevet meget bedre.  

Løftestang for lokal forandring

Projektet har fået støtte gennem kampagnen Stedet Tæller, fordi det er eksempel på, hvordan en klassisk kystturismedestination kan opgraderes og revitaliseres. Projektet har potentiale til at blive løftestang for en lokal forandringsproces, der sætter spor i resten af byens liv. Samtidig er projektet stærkt strategisk forankret i både en lokal områdefornyelsesindsats og et projekt under VisitNordjyllands initiativ "Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer". De mange indsatser i byen og området har skabt ny dialog og fælles fodslag på tværs af byens fiskere, surfere, erhvervsliv og kommunale politikere.

Se historien om Hummerhusets forvandling