Louisiana

Som en del af en samlet modernisering og opgradering af Louisiana Museum for Moderne Kunst er museets østfløj blevet renoveret. Østfløjen danner rammen om de fleste af museets arkitekturudstillinger.

Tema

I 2003 stod Louisiana Museum for Moderne Kunst over for en større samlet modernisering som følge af øgede krav til sikkerhed, klimaforhold og forebyggelse mod brand.

Realdania bevilgede 42 millioner kroner til moderniseringen af museets Østfløj – den fløj, hvor Louisiana overvejende viser sine arkitekturudstillinger.

Bevillingen skal ses i lyset af, at Louisiana har markeret sig som en stærk formidler af arkitektur til en bred offentlighed. Desuden er der tale om et demonstrationsprojekt i den forstand, at de erfaringer, som man gjorde sig undervejs i det omfattende projekt, har demonstrationsværdi for andre institutioner i tilsvarende situation.

Gennem årene har besøgende på Louisiana oplevet mange forskellige arkitekturudstillinger. Ud over konkret at bidrage til øget indsigt i arkitekturen og dens vilkår, er de karakteriseret ved, at de næsten naturligt vokser ud af stedets egne arkitektoniske kvaliteter.

Kunstmuseet har gennem mere end 40 år stået som et meget spændende arkitektonisk bygningsværk, der i tidens løb er bygget om og udvidet i takt med, at museets funktioner har ændret karakter.

Renoveringsarbejdet startede i 2003 og blev afsluttet i 2006.

Byggeprojektet er gennemført med Louisiana som bygherre, Wohlert Arkitekter som arkitekter, Birch & Krogboe som ingeniører og NCC som hovedentreprenør.

Den samlede udgift til moderniseringen af hele Louisiana beløb sig til godt 205 mio. kr.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2003
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2006
 • Støttebeløb
 • 42 mio. kr.
 • Websites
 • Louisiana
 • Partnere
 • Louisiana

Kontakt

 • Kort

 • Relaterede projekter

Kort

Gl Strandvej 13

3050 Humlebæk

Relaterede projekter Se alle projekter

Mønsted Kalkgruber

Klokkemuseum - Støbeværksted

HEART - Kunstens Hus i Herning

De Røde Barakker

{{ title }}

{{ description }}