x

I 2003 stod Louisiana Museum for Moderne Kunst over for en større samlet modernisering som følge af øgede krav til sikkerhed, klimaforhold og forebyggelse mod brand.

Vi har i flere omgange støttet moderniseringen af museet. Herunder museets østfløj – den fløj, hvor Louisiana overvejende viser sine arkitekturudstillinger.

Vi støtter Louisiana, da det også er en stærk formidler af arkitektur til en bred offentlighed.

Renoveringen af østfløjen er desuden et demonstrationsprojekt i den forstand, at de erfaringer, som man gjorde sig undervejs i det omfattende projekt, har demonstrationsværdi for andre institutioner i tilsvarende situation.

Gennem årene har besøgende på Louisiana oplevet mange forskellige arkitekturudstillinger. Ud over konkret at bidrage til øget indsigt i arkitekturen og dens vilkår, er de karakteriseret ved, at de næsten naturligt vokser ud af stedets egne arkitektoniske kvaliteter.

Kunstmuseet har gennem mere end 40 år stået som et meget spændende arkitektonisk bygningsværk, der i tidens løb er bygget om og udvidet i takt med, at museets funktioner har ændret karakter.

Renoveringsarbejdet startede i 2003. Tredje etape er nu igen og er også støttet af A. P. Møller Fonden. Denne etape forventes afsluttet i 2019.