x

I 2003 stod Louisiana Museum for Moderne Kunst over for en større samlet modernisering, som følge af øgede krav til sikkerhed, klimaforhold og forebyggelse mod brand.

I flere omgange har vi støttet moderniseringen af museet. Herunder museets østfløj – den fløj, hvor Louisiana overvejende viser sine arkitekturudstillinger.

Vi støtter Louisiana, da det er en stærk formidler af arkitektur til en de bred offentlighed.

Renoveringen af østfløjen er desuden et demonstrationsprojekt. De erfaringer man gjorde sig undervejs i det omfattende projekt, har demonstrationsværdi for andre institutioner i tilsvarende situation.

Gennem årene har besøgende på Louisiana oplevet mange forskellige arkitekturudstillinger. Udover at bidrage til øget indsigt i arkitekturen og dens vilkår, så er udstillingerne karakteriseret ved, at de næsten naturligt vokser ud af stedets egne arkitektoniske kvaliteter.

Kunstmuseet har gennem mere end 40 år stået som et meget spændende arkitektonisk bygningsværk, der i tidens løb er bygget om og udvidet i takt med, at museets funktioner har ændret karakter.

Renoveringsarbejdet startede i 2003. Tredje etape blev støttet af A. P. Møller Fonden og stod færdigt i 2019.