x

Fra forfald til nyt liv

Lungholm Gods på Sydlolland der blev grundlagt i 1639, er et af de herregårdsanlæg, der har udtjent sin oprindelige funktion. Godset var i fare for at forfalde, og de historiske bygninger er således blevet restaureret og nyindrettet med fuld respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og godsets fredede status. I dag har de fredede bygninger fået nyt liv som et feriecenter med faciliteter for mennesker med et svært handicap og deres pårørende. Her er ferieboliger, kursus- og konferencefaciliteter, wellness- og badstueanlæg, et stort veloplyst parkområde og ikke mindst et hestecenter for gæster både med og uden handicap.

Historisk arv

Vi har støttet projektet, da det er et fint eksempel på, hvordan bevaring gennem udvikling kan skabe en bæredygtig fremtid for et herregårdsanlæg, der udgør en vigtig del af vores historiske arv. Projektet er blevet bakket op af De Samvirkende Invalideorganisationer og al ombygning er blåstemplet af Kulturarvsstyrelsen.