x

Mølleri siden middelalderen 

Lydum Mølle, der er beliggende nord for Varde, kan spores helt tilbage til 1300-tallet, hvor man begyndte at udnytte vandet til at male korn. Med industrialiseringens indtog blev Lydum Mølle, ligesom mange andre af landets kornvandsmøller, omdannet til elektricitetsværk. I dag er den taget ud af drift. Foreningen Lydum Mølle, der består af lokale ildsjæle, overtog møllen med henblik på at føre den videre som et oplevelsescenter.

Møllen er videreført som et oplevelsescenter

Vi støttede Lydum Mølle til gennemførelse af projektets første etape, der bestod af renovering af tag og facader på selve møllebygningen, stuehuset og foderstofbygningen. I dag er Lydum Mølle et oplevelsescenter med formidling af dagligdagen på et jævnstrømsværk i 50'erne og 60’erne. Møllen er samtidig udgangspunkt for udflugter og friluftsaktiviteter i det smukke landskab langs Lydum Å. 

Projektet bidrager til formidlingen af Lydum Mølles bygningsmæssige kulturværdier og skaber nyt liv og bæredygtige aktiviteter i og omkring en nedlagt, historisk industribygning.