x

Binder byen sammen

Den gamle Måløv By og den nye bydel Søndergård ligger på hver sin side af Frederikssundsvej og S-togsbanen. Måløv Aksen er som gang- og cykelforbindelse mellem de to bydele en vigtig forbindelse, som beboerne hver dag benytter for at komme fra Søndergård over til Måløv Bys indkøbsmuligheder og kulturtilbud eller den anden vej til stationen og til de nye rekreative muligheder på Søndergård.

Førhen bestod aksen af to tunneller, som var utrygge og ikke særlig attraktive at færdes på. Det var baggrunden for, at vi sammen med Ballerup Kommune gik sammen om at skabe en ny forbindelse, der samler de to bydele til én by og gør det mere attraktivt at bruge Måløv Aksen frem for at tage bilen udenom eller køre helt andre steder hen.

Kreativt trappeanlæg

Smeltevandsdalen, som den nye forbindelse hedder, består blandt andet af et trappeanlæg med klatrevæg, ramper og beplantning, som lægger op til både ophold, leg og bevægelse. Stien mellem og i tunnellerne er belagt med sort og grå asfalt udformet som smeltevandsaflejringer, og væggene i tunnellerne er beklædt med plader og lys, så de fremstår som lysende 'isklumper' i smeltevandslandskabet.

Projektet er et eksempel på, hvordan man kan løse to problemstillinger, som er kendt i mange byer: Dels hvordan man binder en ny bydel sammen med en eksisterende by, dels hvordan man omdanner et mørkt og kedeligt tunnelområde til et attraktivt byrum.

En prisbelønnet akse

Måløv Aksen er blevet tildelt Landskabsprisen 2010, en pris som årligt uddeles af Danske Landskabsarkitekter. Begrundelsen lød blandt andet, at der med projektet "skabes en fornem sammenhæng på tværs af flere trafikanlæg på et komplet umuligt sted. Måløv Aksen var sammen med den nye bydel Søndergård årsag til, at Ballerup Kommune vandt Brolæggerprisen 2010, som uddeles af Brolæggerlauget i Dansk Byggeri.