Strategiplan for Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord kommune er en del af kampagnen På forkant. Ved at styrke og udvikle særlige kvaliteter og lokale fortællinger skal Mariagerfjord Kommune være et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Danmarks længste fjord strækker sig i øst-vestgående retning gennem Mariagerfjord Kommune. Oprindeligt bandt vandet områderne og byerne sammen, fordi det var lettere at bevæge sig på vand end på land. I dag adskiller fjorden kommunen, da den kun kan krydses i bil via Hadsund, og de store interne afstande begrænser byernes udviklingsmuligheder.

Kommunen oplever i dag en skævvredet udvikling: I den vestlige del omkring Hobro, der ligger i direkte forbindelse til både motorvejs- og jernbanenettet, er der fremgang. Den østlige del oplever faldende befolkningstal, højere gennemsnitsalder, flere borgere uden for arbejdsmarkedet og flere tomme boliger. Og selvom det samlet er lykkedes at fastholde bosætning i kommunen, er landområderne udfordrede af affolkning.

Med strategiprojektet skal Mariagerfjord Kommunes særlige stedskvaliteter og lokale fortællinger udnyttes strategisk. Derudover skal de fire udpegede hovedbyer – Arden, Hadsund, Hobro og Mariager – styrkes som lokomotiver og serviceleverandører for hele kommunen. Hovedbyerne skal udvikles i sammenhæng med deres opland, for i Mariagerfjord Kommune er land og by hinandens nødvendige forudsætninger. Målet er en kommune i balance - både mellem land og by og mellem de øst- og vestlige dele af kommunen.

Projektfakta

Kontakt

Karen Skou Projektchef Realdania

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}