x

Danmarks længste fjord  

Danmarks længste fjord strækker sig i øst-vestgående retning gennem Mariagerfjord Kommune. Oprindeligt bandt vandet områderne og byerne sammen, fordi det var lettere at bevæge sig på vand end på land. I dag adskiller fjorden kommunen, da den kun kan krydses i bil via Hadsund, og de store interne afstande begrænser byernes udviklingsmuligheder.

Kommunens udfordringer

Kommunen oplevede en skævvredet udvikling: I den vestlige del omkring Hobro, der ligger i direkte forbindelse til både motorvejs- og jernbanenettet, var der fremgang. Den østlige del oplevede faldende befolkningstal, højere gennemsnitsalder, flere borgere uden for arbejdsmarkedet og flere tomme boliger. Og selvom det samlet lykkedes at fastholde bosætning i kommunen, var landområderne udfordrede af affolkning.

Eksisterende kvaliteter skal udnyttes og udvikles

Med strategiplanen som blev udviklet i forbindelse med kampagnen 'På forkant', ønskede Mariagerfjord Kommune at de særlige stedskvaliteter og lokale fortællinger skulle udnyttes strategisk. Derudover har de udpeget fire hovedbyer – Arden, Hadsund, Hobro og Mariager – som udviklingsdynamoer, som skal styrkes som lokomotiver og serviceleverandører for hele kommunen. Hovedbyerne skal udvikles i sammenhæng med deres opland, for i Mariagerfjord Kommune er land og by hinandens nødvendige forudsætninger. Målet med strategiplanen var en kommune i balance - både mellem land og by og mellem de øst- og vestlige dele af kommunen.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}