x

Materialer der er tilgængelige lokalt 

Den firlængede, stråtækte gård ligger midt på landtangen Holmsland Klit nord for Hvide Sande, og den er som andre vestjyske klitgårde indpasset i det barske landskab og opført af materialer, der er tilgængelige lokalt. Håndstrøgne sten og tømmer fra strandinger er blevet brugt i restaureringen, der er sket efter en plan, der er godkendt af Kulturarvsstyrelsen.

Fra ruin til galleri 

Siden 2008 har ejerne investeret adskillige millioner kroner suppleret med støtte fra os og Sonning Fonden. Ejernes datter, kunstneren Mille Søndergaard, har sammen med sin mand, den spanske billedhugger Daniel Hugo Olivares, indrettet galleri og værksted i den nordlige og østlige længe af gården. Både vestkystens turister og lokale skolebørn har glæde af galleriet, og kunsterne kan både bo og have værksted der.

Marie Fjords Gård hedder, som den gør, fordi den har været ejet af Christian Fjord, der var sognefoged, strandfoged og redningsmand. Senere overtog hans svigerdatter Marie Fjord. Nordlængen bærer årstallet 1860, men gårdens alder er uvis. Gården er en af mange bevaringsværdige landbrugsbygninger i Danmark, og en af mange der fik lov at stå og forfalde. 

Genanvend gården

Istandsættelsen af gården blev støttet gennem vores kampagne Genanvend gården, som støttede projekter i gamle, funktionstømte landbrugsejendomme, så de fik nyt liv og indhold.

Kampagnen Genanvend gården