x

I Danmark er op mod en halv million mennesker berørt af psykisk sygdom, og omkring 15 % har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Selvom psykisk sygdom er meget almindelig, kan den stadig opleves som en lukket verden, der er skamfuld og tabuiseret. MIND vil derfor dele viden fra psykiatrien på en ny måde. Museet vil udvikle inspirerende og aktuel formidling i samarbejde med dem, der har erfaring med psykisk sygdom. 

Et samlingspunkt for viden om psykiatrien

MIND vil sætte psykiatriens udvikling og historie i relation til nutidens behandling, kultur og menneskesyn og derved skabe ”et fælles tredje” – et samlingspunkt, hvor forskellige parter kan diskutere fortiden, nutiden og fremtiden indenfor psykiatrien. De ønsker at skabe en platform for dialog mellem historie og nutid, mellem foreninger og museet og mellem fagfolk og lægmænd. Ved at skabe rum for fysiske møder søger de at understøtte netværk og frivillighed på tværs af grupperinger, så MIND bliver et inspirerende sted, hvor der udveksles viden og dialog på tværs af virkeområder.

Et tidligere sindssygehospital 

Museet etableres i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart, der var i brug fra år 1888 til 1999. Sammen med landets største psykiatrihistoriske genstandssamling skal de autentiske rammer medvirke til at give et historisk fundament i forståelsen af nutidens udfordringer med psykisk sygdom og mental trivsel. Ved at etablere det nye museum i autentiske rammer på det tidligere sindssygehospital medvirker projektet også til at sætte fokus på en ofte overset del af den danske bygningskulturarv. Projektet handler således også om at restaurere og udvikle vores bygningskultur på en måde, så det får liv og værdi i nutiden.

Fællesskab og liv til Middelfart

MIND kommer til at indeholde udstillinger, men også mødelokaler og foredragsrum, der kan bruges af foreninger, arrangører m.m., der har fokus på psykisk sygdom og/eller mental trivsel. MIND bliver et samlingssted for viden, refleksion og dialog om psykiske lidelser og mental trivsel. Et sted, hvor man kan indgå i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Det bliver således også et sted, hvor foreninger og andre grupper kan styrke fællesskaber og give liv til Middelfart.

 

Skitseprojekt/grundlag og Illustrationer er lavet af Claus Pryds Arkitekter ApS og Jonathan Houser ApS.