x

10%. Så meget går gennemsnitligt til spilde, når et byggeri opføres. Fejlleverancer, forkerte monteringer og byggerier, der afleveres med fejl og mangler er en del af hverdagen i byggesektoren, som er blevet accepteret igennem generationer. De fleste byggeprojekter afsætter således 10% af budgettet til uforudsete hændelser, og det beløb overskrides endda alt for ofte.

Potentialet for at effektivisere byggeriets processer er stort. Byggesektoren berører 40% af Danmarks økonomi, den beskæftiger hundrede tusinder af mennesker - og omsætter for milliarder hvert år.

 

Vil nedbringe spild af materialer og tid

Med to 'MiniCO2 proceshuse' ønsker Realdania By & Byg at optimere byggeprocessen og herigennem bl.a. begrænse CO2-udledningen fra byggepladsen i form af mindre spild (fase A4 og A5 i LCA-beregninger for byggeri).

MiniCo2 Etagehus DIGITAL stod færdigt i december 2023 og Realdania By & Byg regner med at opføre MiniCO2 Etagehus PRÆFAB i løbet af 2024/25.