x

C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Med udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TEGL ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri i tegl til boligformål med mindst mulig CO2-udledning.

Teglhuset er en del af udviklingsbyggerierne ”MiniCO2 etagehusene”, som Realdania By & Byg har igangsat i Kongensstræde i Fredericia, som bl.a. har fokus på de primære materialer, vi bygger med i Danmark. Ud over TEGL er et tilsvarende etagehus i TRÆ bygget og et i BETON er undervejs. 

 

Monomaterielt hus

Etagehuset opføres som et ”monomaterielt hus” – dvs. tegl benyttes som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ og tegl som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, tilgængelighed af ressourcer og byggetid. 

Materialer sammenlignes

MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med C02-brillen på at teste materialernes styrker og svarheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. 

Etagehusene opføres med helt samme rammevilkår og samme forsøgsdesign for at sikre så få variabler som muligt – bortset fra byggematerialet. Begge byggerier bliver mindre etageboligejendomme i 5 etager med 4 boliger på i alt ca. 600 brutto etagekvadratmetre. Byggeriet opføres indenfor et normalt anlægsbudget og med samme budget. Derudover skal de opnå en DGNB Guld certificering for at sikre en holistisk bæredygtighedsambition. 

Målet er ikke at finde en ”vinder”, men at udfolde de styrker og svagheder, hvert materiale fremviser, så vi på sigt kan anvende hvert materiale optimalt – også set i en klimakontekst.

Nye løsninger indenfor tegl

Udviklingsbyggeriet skal desuden vise nye løsninger indenfor tegl. Det kan for eksempel vise sig i arbejdet med præfabrikationer, brugen af statiske buer samt skærpede beregninger, så ”buffer”-materiale eventuelt kan reduceres. Da udviklingsbyggeriet handler om nybyggeri med nye materialer, vil der ikke blive brugt genbrugstegl. Til gengæld kan der være fokus på mørteltyper, som kan afrenses, således at murstenene kan adskilles og engang blive til fremtidens genbrugstegl.

Videndeling og showcases

MiniCO2 Etagehus TEGL skal aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører ud fra en målsætning om at minimere CO2-aftrykket i nybyggeri og gøre byggeprocesserne mere effektive, og begge projekter skal fungere som showcases for nye måder at gøre byggeri mere bæredygtigt og effektivt på. 

Erfaringerne og de nye løsninger stilles til rådighed for alle interesserede, så de nemt kan bruges i andre byggerier. Undervejs i projektet vil det også være muligt at besøge byggeriet og høre mere om projektet og de hidtidige erfaringer.

Byggeriet forventes færdigopført i 2025.