x

Projektets omdrejningspunkt er fem boligbyggerier i samme størrelse, der opføres side om side i samme gade i Kanalbyen i Fredericia. 

To MiniCO2 proceshuse

To af husene retter fokus mod at spare ressourcer ved at minimere spild, fejl, tidsforbrug og uforudsete hændelser i anlægsfasen. Det ene hus fokuserer på digitale samarbejdsmodeller, der kan skabe mere effektive processer. Det andet hus bygger videre på disse erfaringer, men opføres i så vid udstrækning som muligt med præfabrikerede, rum-store moduler. Når de to huse sammenlignes på tværs, vil det vise sig, om der er ressourcer at spare ved at flytte en del af produktionen væk fra byggepladsen og ind i en fabrikshal.

Tre MiniCO2 materialehuse

Tre andre huse fokuserer på materialer og disses egenskaber i forhold til at opføre attraktive boliger med lavt CO2-aftryk. Husene opføres med hver deres primære materiale: træ, tegl og beton. Herefter bliver de vurderet på en lang række parametre, hvor materialernes styrker og svagheder belyses i forhold til både anlæg og drift. 

For alle etageejendomme i projektet gælder det, at de skal produceres med helt almindelige ’hyldevarer’ og inden for et gennemsnitligt anlægsbudget. Husene skal certificeres med DGNB Guld – og endelig skal de have en arkitektonisk kvalitet og komfort, der gør dem attraktive at leve i.

Sammenligning på tværs

Etageejendommene vil i første omgang blive sammenlignet på tværs i forhold til, hvor mange ressourcer i form af tid, penge og materialer/CO2, der er gået til byggeriet. Og når husene er taget i brug, skal de sammenlignes med fokus på, hvordan de er at leve i, og hvor meget CO2 de udleder i drift. 

Hvorfor bygge nye etageejendomme?

Projektet realiseres i erkendelse af, at nybyggeri er CO2-belastende og generelt bør undgås, så længe man kan restaurere og renovere eksisterende bygninger.  I lyset af den stigende urbanisering og behovet for mere bæredygtige boligformer er der dog fortsat behov for nye etageejendomme i byerne, både herhjemme og i udlandet. Der vil derfor fortsat være behov for nybyggeri. 

Derfor ønsker Realdania By & Byg med MiniCO2 Etagehusene at finde nye veje, der kan hjælpe byggebranchen på vej mod den betydelige reduktion af CO2, der er nødt til at finde sted i de kommende år.