x

Mere liv og flere tilbud på bibliotekerne

Visionen for modelprogrammet for fremtidens folkebiblioteker er at skabe inspiration og åbne mulighedsfeltet op for de politikere og fagpersoner, som har ansvaret for folkebibliotekets udvikling. Målet er at skabe mere liv på biblioteket og anvise muligheder for at kunne tilbyde mere differentierede tilbud i optimale rammer.

Modelprogram for folkebiblioteker blev præsenteret på konferencen ”Et nyt redskab til biblioteket” på Islands Brygge i København 25. september 2013.

Modelprogrammet er et dynamisk værktøj, som formidler ny viden, best practise og inspiration til samspillet mellem nye rum og funktioner. Programmet beskriver og anviser designprincipper til forskellige rum og universer, som et folkebibliotek kan rumme. I det praktiske arbejde med at udtænke det nye biblioteksrum giver programmet også anvisning på, hvordan man orkestrerer en optimal proces og får formuleret det konkrete projekt via workshops, brugergrupper og mange andre værktøjer.

Endelig rummer modelprogrammet en lang række konkrete cases til inspiration, samt Facebook-gruppen ”Modelprogram for folkebiblioteker”, hvor alle interesserede løbende kan udveksle projekterfaringer.

Kataloget ”Modelprogram for Folkebiblioteker” er udviklet i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og os, der hver har bidraget med to mio. kr. til projektet.

Signal Arkitekter har stået for udviklingen af modelprogrammet i samarbejde med projektets styregruppe.  

Følg med i debatten på Facebook

Facebook-side: Modelprogrammer for folkebiblioteker