x

Midt i Limfjorden, med fjorden hele vejen rundt og en kyststrækning på over 180 kilometer, ligger Mors. Morsø Kommune er kun landfast via Vilsundbroen i nord og Sallingsundbroen mod syd. Afstanden til de større byer samt en utidssvarende infrastruktur både trafikalt og digitalt er en hæmsko for udviklingen på Mors. Den demografiske udvikling, der blandt andet har ført til skrumpende landsbyer og en ændret befolkningssammensætning, er kommunens største udfordring.

Men Mors’ placering ved vandet og øens kulturlandskab giver også mulighed for særprægede naturoplevelser. Kommunen har status som Danmarks skaldyrshovedstad, den er indehaver af én af Danmarks største forlystelsesparker og forsøger sig med nye former for landsbynetværk og som selvforsynende klimakommune. Disse kvaliteter er strategiprojektets hovedfokus.

Strategiarbejdet skal overordnet bidrage til kommunens omstilling på fire fronter:

  1. identificering af eksisterende og nye værdikæder for økonomisk udvikling,
  2. udvikling af nye modeller for samarbejde med ildsjæle og frivillige,
  3. skabe input til kommunens kommende bosætningsstrategi og
  4. vise, hvordan der kan arbejdes videre med samarbejdende landsbynetværk.