x

Nykøbing Mors’ centrum var tidligere opdelt i parkeringsområde, et mindre torv og gågader. Nu fungerer torvene i højere grad på de gåendes præmisser, efter vi har støttet omlægningen af byens centrale torve, Støberitorvet og Rådhustorvet, i den nordlige ende af Nykøbing Mors’ centrum. De to nye torve har nu fået plads til aktivitet, ophold og kulturelle arrangementer.

Sammenhæng i byen

Projektet har givet byen en sammenhængende gågade hele vejen fra det historiske Dueholm Kloster i den ene ende til i den anden ende det fredede rådhus og de industrihistoriske bygninger fra Morsø Jernstøberi, der i dag indeholder bl.a. bibliotek. 

Inspiration fra jernstøberiet 

Inspirationen til Støberitorvet er hentet i Morsø Jernstøberi, der ligger ud til dette torv. Torvet har fået store belægningsflader i smukke chausse- og brosten, støbejernselementer og træer. Der er også blevet etableret nye trapper og ramper til byens bibliotek samt opsat bænke og andet inventar. Alt er udformet i støbejern, som harmonerer med belægningen på Støberitorvet.

Samtidig er der opstillet et mindesmærke for modstandsmanden og politikeren Frode Jakobsen, som stammer fra Mors. Skulpturen er udført af kunstner Hein Heinsen og udformet i irgrøn bronze.

Rådhustorvet er blevet renoveret, og i respekt for torvets historie er her blevet opstillet en vandkunst som pryder pladsen.

Schønherr Landskab vandt i februar 2010 arkitektkonkurrencen om udformning af de nye torve.

Udbudsform
Indbudt konkurrence med prækvalifikation efter EU-udbud

Antal ansøgere
25

Antal prækvalificerede

Vindere
Schønherr Landskab

Dommerkomité: Lauge Larsen, Borgmester(formand for dommerkomiteen), Viggo Vangsgård, formand for Teknik og Miljø udvalg, Walther Mikkelsen, formand for Børne- og Kulturudvalg, Anne-Mette Gjeraa, projektleder Realdania.

Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Anna Mette Exner, Arkitekt MAA, Preben Skaarup, Arkitekt MAA MDL.