På et græsklædt areal omgivet af store træer er der anlagt en legeplads med moderne og udfordrende motionsredskaber for unge og voksne. Den nye motionslegeplads bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær - på tværs af alder og bopæl.

Motionslegepladsen supplerer en eksisterende legeplads for små og mindre børn, så der er mulighed for aktiviteter og fysiske udfoldelsesmuligheder for beboere i alle aldre. Motionslegepladsen er placeret i tilknytning til to boligafdelinger, så sammenhold på tværs af afdelingerne kan styrkes og bindes mere sammen.

Beboergruppen ønskede blandt andet, at der skulle være mulighed for både ophold og aktiviteter. Derfor er der også masser af plads til, at beboerne både kan medbringe tæpper og picnickurve samt spille bold på de græsarealer, der omgiver områdets lege- og motionspladser. Formålet med den brede inddragelse var at skabe interesse for den kommende motionslegeplads - også for brugere uden for boligafdelingerne, så flere borgere i området ville få kendskab til og benytte de nye motionsfaciliteter.

Motionslegepladsen kan også benyttes til mere organiserede aktiviteter, hvor lokale idrætsforeninger og kommunale sundhedstilbud står for instruktion til blandt andet crossfit for mænd og kvinder, seniorfitness, kvindefitness og børnecrossfit.

De to landskabelige elementer - terrænvolden og bakken - er med til at skabe forskellige zoner i området, og de forstyrrer ikke lysningens større skala - himmelen, kanten og fladen; tværtimod så er lysningen og det let skrånende terræn tænkt ind i helheden.

Motionslegepladsen er koblet til et eksisterende stisystem, så det nyindrettede areal forbindes til de løberuter, der løber igennem hele boligområdet.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2013
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2014
  • Støttebeløb
  • 500.000 kr.

Kontakt

  • Kort

Kort

Højbjergvej 162, 2730 Herlev

{{ title }}

{{ description }}