x

I Nykøbing Falster har en flok lokale foreninger over en årrække arbejdet på at skabe nye fysiske rammer for familiers aktive fritidsliv. Kommunen er udfordret på en række områder bl.a. peger statistikkerne på en skæv demografisk udvikling, nedgang i jobs, skæv social profil og lav folkesundhedstilstand. I et forsøg på at imødekomme nogle af udfordringerne samarbejder Kommunen og lokale kræfter løbende om at igangsætte initiativer, der kan medvirke til at skabe en positiv forandring og øge borgernes livskvalitet.

Med MO.VE ønsker man at etablere et nyt moderne fællesmødested for såvel den organiserede og det selvorganiserede foreningsliv. Et sted der skal kunne rumme de mange, og hvor man på tværs af socialt skel kan mødes og udvikle nye kompetencer og netværk.

Fællesskab mellem idrætsgrene og brugere

Det er Nykøbing FC, der har taget initiativ til at udvikle projektet, men resultatet er meget mere og andet end et klubhus til fodbold. Det er også et samlingssted for en lang række andre foreninger med mulighed for at væld af aktiviteter. Et sted, hvor man kan tage på vandre- og cykeltur fra. Hvor der er plads til fællesspisninger, forskellige kulturaktiviteter og hvor også udearealerne kan bruges til mere uformelle bevægelsesaktiviteter.

Navnet MO.VE står for MOtion VEsterskoven, da foreningshuset er placeret ved Vesterskoven. Det omkringliggende skovområde og skovforløb har gjort det muligt at anlægge et spændende og alsidigt aktivitetsområde, hvor natur, ro, fordybelse og tempofyldt idræt er foreneligt.

Fællesskaber og ligeværdig brug af stedet er en afgørende præmis for projektets succes. Netop fællesskaber, fletværk mellem idrætsgrene og stedets brugere, er det bærende element for hele projektet, der afspejles i projektets udformning og design.