x

Et leverum 

På Møltrups Optagelseshjem kan udsatte mænd med sociale problemer få en midlertidig bopæl og et fællesskab. Det kan være hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser eller andre sociale problemer, som de kommer med. Beboerne og Møltrups forstander har længe savnet bedre plads til fritidsaktiviteter og de mange årlige events, hvor der kommer flere hundrede mennesker. Det får de nu med en ny multisal. 

Multisalen skal fungere som et leverum, der ikke kun har en gavnlig social effekt på de nuværende beboere. De som har været tidligere beboere på Møltrup, men er udsluset til egen bolig, tilbydes også aktiviteter i salen. Aktiviteterne fungerer som understøttende elementer til mændenes beskæftigelse og fastholdelse i egen bolig. 

Før var det ikke alle, der kunne deltage i sociale aktiviteter, hvis de foregik udenfor hjemmet. Med opførelsen af multisalen får selv de mest marginaliserede muligheden for fællesskab og motion på stedet. 

Aktiviteter og netværk

I salen er der plads til bevægelse, fest, lokaler til madlavning, kulturelle oplevelser og mindre samlinger. Rammerne giver mændene mulighed for at være sammen med hinanden, udvikle fritidsinteresser og skabe sundhedsfremmende aktiviteter. Salen er også med til at understøtte den gode forbindelse fra Møltrup til lokalsamfundet. De lokale ildsjæle og foreninger er velkomne til at komme med ideer og input til aktiviteter. På den måde skabes der også netværk til civilsamfundet udenfor Møltrup Optagelseshjem. Integration er en vigtig del af Møltrups arbejde med at få mændene tilbage til livet og samfundet. 

Vi har støttet byggeriet af multisalen på Møltrup Optagelseshjem for at fremme nye rammer for fællesskaber og udvikle bedre boligmiljøer.