x

Fokus på innovation 

Murerfaget i bevægelse var et demonstrationsprojekt, der skulle inspirere bredt indenfor murerfaget og danne model for andre fagområder indenfor byggeriet.

Målet var at vise, hvordan man kan opbygge innovationskultur for små murer-virksomheder og for murerfaget generelt. Det handlede om at hjælpe de medarbejdere og virksomheder, der havde evne og lyst til at være dynamo for branchens udvikling og læring. Innovation er nemlig også muligt i mindre håndværksforetagender og ikke kun noget for store højteknologiske virksomheder.

Projektet havde 3 fokusområder:

  • Etablering og drift af lokale innovationsnetværk for faghåndværkere
  • Udvikling og afprøvning af praktiske metoder til innovation i håndværkerfirmaer
  • Tilpasning og anvendelse af værktøjer til understøtning af ”græsrodsinnovation” 

Deltagerne i innovationsnetværket fik opbygget deres kompetencer til at indgå i andre innovative netværk og konsortier gennem konkrete udviklingsprojekter. Produkterne der kom ud af disse projekter, blev beskrevet og afprøvet produktionsmæssigt – og illustreret, så de kunne bruges som undervisningseksempler for andre, der ønsker at arbejde med udviklingsarbejde i murerbranchen eller i andre af byggeriets brancher.

Demonstrationsprojektet løb over 1 ½ år og blev ledt af en styregruppe med repræsentanter fra de fem organisationer, der havde taget initiativet: Dansk Byggeri, 3F, Murerfagets Oplysningsråd, Murerfagets Fællesudvalg og Statens Byggeforskningsinstitut.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}