Murerfaget i bevægelse

Realdania har bevilget 1,2 mio. kr. til oprettelsen af et nyt innovationsnetværk, der skal gøre murerfaget bedre i stand til at udvikle produkter og arbejdsprocesser.

Projektet er tænkt som et demonstrationsprojekt, der skal inspirere bredt indenfor murerfaget og danne model for andre fagområder indenfor byggeriet.

Målet er at vise, hvordan man kan opbygge innovationskultur for små murer-virksomheder og for murerfaget generelt. Det handler om at hjælpe de medarbejdere og virksomheder, der har evne og lyst til at være dynamo for branchens udvikling og læring. Innovation er nemlig også muligt i mindre håndværksforetagender og ikke kun noget for store højteknologiske virksomheder.

Projektet har 3 fokusområder:

  • Etablering og drift af lokale innovationsnetværk for faghåndværkere
  • Udvikling og afprøvning af praktiske metoder til innovation i håndværkerfirmaer
  • Tilpasning og anvendelse af værktøjer til understøtning af ”græsrodsinnovation” 

Deltagerne i innovationsnetværket vil få opbygget deres kompetencer til at indgå i andre innovative netværk og konsortier gennem konkrete udviklingsprojekter. Produkterne, der kommer ud af disse projekter, vil blive beskrevet og afprøvet produktionsmæssigt – og de bliver illustreret, så de kan bruges som undervisningseksempler for andre, der ønsker at arbejde med udviklingsarbejde i murerbranchen eller i andre af byggeriets brancher.

Demonstrationsprojektet forventes at løbe over 1 ½ år. Det ledes af en styregruppe med repræsentanter fra de fem organisationer, der har taget initiativet: Dansk Byggeri, 3F, Murerfagets Oplysningsråd, Murerfagets Fællesudvalg og Statens Byggeforskningsinstitut.

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}