x

Ny lokalplan for Musholm Bugt Feriecenter skal bane vejen for fremtidens handicapbyggeri

Pressemeddelelse 1. maj 2012

En ny storstilet udbygning af Muskelsvindfondens feriecenter ved Korsør – Musholm Bugt Feriecenter – kan nu realiseres. Finansieringen af det storstilede udvidelsesprojekt er på plads, og mandag 30. april vedtog Slagelse Byråd ny lokalplan for området omkring Musholm, som muliggør en udbygning. Næste skridt bliver nu, at Musholmfonden i løbet af få uger udskriver den arkitektkonkurrence, som skal bane vej for den endelige udformning af projektet.

En multihal, der skal være med til at flytte grænser for hvad mennesker med funktionsnedsættelser kan bruge sig selv til, flere attraktive og tilgængelige ferieboliger med smarte handicapvenlige løsninger, udvidede konferencefaciliteter, spisesal og produktionskøkken.

Det bliver til virkelighed med den nye lokalplan, som Slagelse Byråd netop har vedtaget.  Anlægssummen for nybyggeriet er på 100 mio. DKK og er tilvejebragt med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, A.P. Møllers & Hustru Charstine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Slagelse Kommune og Muskelsvindfonden.

Direktør i Muskelsvindfonden og Musholmfonden, Henrik Ib Jørgensen, udtaler:
”Vi er meget tilfredse med udfaldet af lokalplanarbejdet. Vi kan se tilbage på en intensiv proces, hvor projektet er blevet solidt forankret i lokalmiljøet, og hvor kommunens borgere har deltaget aktivt og konstruktivt for at nå et resultat, som alle kan være tilfredse med. Fra Musholmfondens og Muskelsvindfondens side kan vi nu se fremad mod det, vi har ventet på, siden finansieringen af projektet var klar i 2009, nemlig udskrivelsen af den store arkitektkonkurrence. Den skal skabe et nyt og spektakulært ferie- og fritidsbyggeri til glæde for mennesker med handicap og mange andre”

Glæden deles i Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor Direktør Nina Löwe Krarup, som udtaler:
”Mulighederne for at finde gode attraktive ferieoplevelser på steder med tilgængelighed for mennesker med handicap, er desværre fortsat utilstrækkelige. Musholm Bugt Feriecenter har bevist sin berettigelse som et sted, hvor mennesker med særlige behov mødes af muligheder, frem for begrænsninger. Vi er glade for at kunne bidrage til at oplevelserne bliver endnu mere attraktive i fremtiden".

Realdania er en anden af de store bidragydere til projektet. Her ser man nu frem til en spændende arkitektkonkurrence, som man har store forventninger til. Projektleder Lars Autrup siger:

"Udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter med multihal og tilgængelige ferieboliger vil kunne medvirke til at vise vejen for handicapoptimering i fremtidige idrætsbyggerier og andre oplevelsescentre. Vi ser frem til at se, hvordan kombinationen af arkitektur af høj kvalitet og tilgængelighed for alle i fremtiden vil være integreret som en selvfølgelig og naturlig del af ethvert byggeri".

Fakta – Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Muskelsvindfonden blev stiftet i 1971 og har en vision om ”et samfund med plads til forskelle – uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, seksuel orientering og eventuelt handicap”.

Muskelsvindfonden har omkring 2.200 medlemmer, som er organiseret i et vidt forgrenet netværk af forældre- og diagnosegrupper og handicappolitiske tillidsfolk. I den brede befolkning er foreningen mest kendt som arrangør af kulturelle begivenheder som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, men den står også bag driften og etableringen af Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, som er en højt specialiseret hospitalsenhed for neurologi.

Hovedparten af Muskelsvindfondens medlems- og sommerlejraktiviteter, samt en del af Rehabiliteringscentrets udadvendte virke foregår på Musholm Bugt Feriecenter.

Muskelsvindfonden har samtidig et korps på næsten 3.000 frivillige.

Det anslås, at mere end 10 % af befolkningen har en funktionsnedsættelse.

Fakta – Musholm Bugt Feriecenter
Musholm Bugt Feriecenter er opført i 1998 med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, med et ønske om at skabe tilgængelige ferieoplevelser for mennesker med handicap og deres pårørende.

Feriecenteret rummer i dag 32 ferieboliger og mindre konferencefaciliteter. Feriecentret ligger smukt og fint indpasset i det bakkede morænelandskab med ferieboligernes lette, græsbeklædte tage og med en storslået udsigt ud over Storebælt. Og kun 100 meter fra stranden.

Ved stranden er der anlagt handicapegnede stier og omklædningsfaciliteter.

Den nuværende del af Musholm Bugt Feriecenter, der er tegnet af arkitekt Jens Ravn, er af høj arkitektonisk kvalitet og udført med stor respekt og fokus på at skabe optimal tilgængelighed for fysisk handicappede. Med udbygningen får Musholm Bugt Feriecenter tilført:

  • Multihal 
  • 20 to-personers feriehuse 
  • 1 dobbeltvilla 
  • Professionelt produktionskøkken og spisesal 
  • Møde- og kulturfaciliteter 
  • Nytænkning af udendørsfaciliteterne 
  • Værksted og depot

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Muskelsvindfonden