x

Verdens mest tilgængelige feriecenter ligger i Korsør

Pressemeddelelse 9. december 2016

Dansk arkitektur sætter atter Danmark på verdenskortet, når feriecentret Musholm i Korsør i dag modtager hovedprisen ved de prestigefulde IAUD Awards i Japan. Med prisuddelingen hædrer The International Association of Universal Design steder i verden, som sætter nye standarder for at bygge bedre liv for alle – uanset livsvilkår. I den hæder løber Musholm med den største af priserne.

Ud fra visionen om at skabe gode, attraktive ferieoplevelser for mennesker med handicap tog Muskelsvindfonden i 1998 i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond initiativ til at opføre et moderne feriecenter, hvor tilgængeligheden for mennesker med handicap er i særklasse. I 2013 vandt AART architects fra Aarhus en arkitektkonkurrence om en stor udbygning af centret med multihal, ferieboliger, restaurant og bedre konferencefaciliteter. Udbygningen blev indviet i 2015, og det er denne, som i dag markerer Danmark internationalt, når The International Association of Universal Design (IAUD) tildeler Musholmprojektet hovedprisen ved årets IAUD Awards i Nagoya i Japan.

”Det var vores ønske, at Musholm skulle udfordre forestillingerne om, hvad mennesker kan og ikke kan. På Musholm bliver alle mennesker uanset alder og funktionsnedsættelser mødt af muligheder frem for begrænsninger. Både indenfor og udenfor. Det betyder ikke, at alle nødvendigvis kan alt eller lige hurtigt. Men centret har tilbud til alle, og alle kan udfordre deres egne grænser”, fortæller Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden og for Musholm. Han fortsætter:

”På et menneskeligt plan betyder det, at der bliver plads til forskelle, så flere bliver inkluderet i oplevelserne. På et samfundsmæssigt plan ønsker vi, at Musholm skal være et eksperimentarium for tilgængelighedsløsninger, der kan inspirere det øvrige samfund, så det ikke kun vedbliver at være på Musholm, at mennesker med og uden handicap kan følges ad. 

Arkitekterne satte sig selv i kørestolen

Undervejs i den kreative proces satte AART architects sig i kørestolen for på egen krop at opleve, hvordan fysiske begrænsninger kan vendes til nye muligheder for den enkelte. Netop det tiltag gav mange nye innovative løsninger.

”Musholm markerer på mange måder et nybrud. Det viser, hvordan vi kan tænke arkitektur anderledes, så æstetik, oplevelse og tilgængelighed smelter sammen og kan integreres som en naturlig del af fremtidens bygninger og byrum – til glæde for alle uanset livsvilkår. Det er et sted skabt til at inkludere og inspirere”, fortæller Anders Tyrrestrup, arkitekt og partner i AART architects. Han tilføjer:

”Det kommer blandt andet til udtryk i oplevelsesrampen, der slynger sig rundt om feriecentrets multihal og med sine mange plateauer byder på en rigdom af aktiviteter. Oplevelsesrampen bryder med den vante tanke om tilgængelig arkitektur, da den strækker sig over flere etager. Her kan alle nødvendigvis ikke alt, men alle har mulighed for at mærke adrenalinen og få oplevelser ud over det sædvanlige”.

Musholm bryder grænserne for det mulige

Blandt bidragsyderne er der også stor jubel over den nye titel som verdens mest tilgængelige feriecenter. Direktør i Arbejdsmarkedets Feriefond Nina Löwe Krarup udtaler:

”Det er med stolthed, at vi som bidragsyder har modtaget meddelelsen om, at Musholm modtager en international pris for universelt design. Universelt design er det højeste niveau, man kan nå inden for tilgængelig arkitektur, fordi det er udtryk for, at æstetik og inkluderende social funktion hænger sammen. Samtidig understreger prisen vigtigheden af det fokus, Arbejdsmarkedets Feriefond har på, at mennesker, der af den ene eller anden grund, ikke har samme muligheder som andre, får del i den rekreation og fornyelse af kræfter, som er feriens formål.”

Realdania, som har støttet byggeriet i Korsør med 10 millioner kroner, tror på, at det nytænkende byggeri kan inspirere på verdensplan.

”Musholm er inspiration for fremtidige ferie- og oplevelsescentre samt idrætsbyggerier, og den internationale opmærksomhed understreger, at Musholm ikke kun inspirerer på et nationalt plan, men også et internationalt plan. Musholm viser, at kombinationen af arkitektur af høj kvalitet og tilgængelighed for alle kan blive integreret som en naturlig del af ethvert byggeri, til glæde for alle. Musholm bryder på mange måder grænserne for, hvad der er muligt til fordel for alle typer gæster, med eller uden handicap”, fortæller Lars Autrup, projektchef i Realdania.

 

Musholm er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor alt overskud skal geninvesteres i et formål om at tilbyde ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.

Fyrtårnet i byggeriet er den runde multihal, hvor der kan afholdes konferencer, koncerter og dyrkes sport. Et mål for Musholm er også at øge sundheden blandt mennesker med handicap, og i hallen kan man gå fra ro til ræs på et splitsekund og dyrke alle tænkelige former for kørestolssport.

Derudover har hallen også klatrevæg, svævebane, udspringspunkt, fitnessrum, gaming-station, biograf, klatrenet, boldrum, afslapningsrum for mennesker med koncentrationsbesvær og omklædningsrum, med hæve/sænke bænke. Alt sammen tilgængeligt for både mennesker med og uden handicap. Og rundt langs væggen i hallen snor sig en 100 meter atletik- og kørestolsracerbane hele vejen op til en skylounge med udsigt over Storebælt. 
 

Musholm imødekommer behovene hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser – selv om behovene ofte ikke er de samme. Det er tilstræbt, at tilgængeligheden bliver så indarbejdet i feriecentrets design og arkitektur, at gæsterne kun bemærker den, hvis de har brug for den.  Universelt design er et begreb inden for design og arkitektur, som imødekommer mangfoldigheden af brugere og den diversitet i behov, der findes i befolkningen. Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum. Det er således andet og mere end handicaptilgængelighed, da det handler om at give rum for menneskelig mangfoldighed på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur.