x

Vesterbrogade 59 er et sted, du lægger mærke til. Det store historiske palæ, placeret midt på Vesterbro, skiller sig tydeligt ud med hegn, have og lysekroner.
Nu skal den fredede bygning omdannes til Musikhuset København med særlig plads til klassisk og akustisk musik. 

Det klassicistiske hus skal istandsættes med respekt for stedets særlige historiske og arkitektoniske værdier. Huset skal efter endt ombygning danne grobund for fællesskaber, nærvær og udvikling inden for den akustiske musik og tilbyde en bred vifte af arrangementer og koncerter. Et inkluderende samlingspunkt for musikinteresserede, musikere, kunstnere, musikinstitutioner og kulturentreprenører

Et hus for alle

Det er hensigten at skabe et åbent og brugerinddragende hus, der er tilgængeligt – ikke kun for de musikalsk aktive, men for alle byens borgere; unge som voksne. Der skal også indrettes en café og butik i ejendommen, der sammen med udendørsarealer og haverum vil blive åbnet for offentligheden.

Vi støtter Musikhuset København med 15. mio. kr. sammen med Augustinus Fonden, der støtter med samme beløb. Lokale og Anlægsfonden støtter også huset. Københavns Kommune er ejere af bygningen og samarbejdspartnere på projektet.   

Projektet understøtter Realdanias filantropistrategi ved at fremme en levende bygningskultur, fremme nye rammer for fællesskaber og fremme stedbundne potentialer over hele landet.

Historie 

Ejendommen på Vesterbrogade 59 er en af Vesterbros ældste bygninger. Bygningen har en central beliggenhed på Vesterbro og har i mange år været en kulturel markør i bydelen

Den ca. 3.000 m2 fredede bygning er opført i 1778 af det Københavnske Skydeselskab. Hovedbygningen blev oprindeligt opført som et fritliggende palæ i klassicistisk stil, efter tegninger af Johan Henrich Brandemann i årene 1782-1787.  

I 1950’erne blev palæet indrettet med bymuseum i hovedbygningen og Post- og Telegrafmuseum i sidebygningerne. I musernes tid er der gennemført to større ombygninger, dels ved overtagelsen i 50’erne, og dels efter Post- og Telegrafmuseet flyttede ud i 1984. 

Københavns Kommune satte ejendommen til salg i 2020. Dette blev startskuddet til, at en række ildsjæle inden for det musikalske miljø samledes om ideen til et fælles samlingspunkt for klassisk og akustisk musik. I efteråret 2020 lykkedes det dem at få taget ejendommen af salgslisten og igangsætte den forundersøgelse, som er grundlaget for projektet.