x

Kunstmuseet ARoS står over for en udvidelse med et nyt underjordisk galleri og kæmpeværk af den amerikanske kunstner James Turrell.

Det kalder på en gentænkning af byrummet omkring ARoS og dermed byens mest centrale park, Musikhusparken – som i dag mest bliver brugt om sommeren og ikke i særlig høj grad indbyder til ophold og aktiviteter. 

Bedre sammenhæng og mere liv og natur

Under arbejdstitlen ’Aarhus Bypark’ skal et team bestående af Schønherr, HABITATS og Morten Stræde nu udforme et nyt samlingspunkt for byen med en bærende vision om at skabe tættere sammenhæng mellem kunstmuseum, musikhus og byens rådhus.   

Aarhusianerne kan se frem til et nyt, samlende landskabsrum, der summer af liv. Ambitionen er at skabe natur af høj kvalitet, der udspringer af de landskaber, som findes i og omkring Aarhus – og samtidig skabe rammer for arrangementer og begivenheder hele året rundt, som f.eks. SPOT Festival, Aarhus Festuge og mere uformelle arrangementer og borgerdrevne aktiviteter. 

Om projektkonkurrencen

18 tværfaglige teams fra ind- og udland søgte om prækvalifikation, og i alt seks teams blev inviteret til at komme med deres ideer i en projektkonkurrence. I juni 2023 vandt et team bestående af Schønherr, HABITATS og Morten Stræde opgaven med at designe fremtidens Musikhuspark.

Konkurrenceprogrammet har taget afsæt i en omfattende borgerinddragelse, hvor flere tusinde aarhusianere har bidraget med ønsker og ideer til fremtidens Musikhuspark.

Efter planen skal Musikhusparken indvies samtidig med Musikhusets Next Level Projekt i efteråret 2025.