x

International idékonkurrence om vidensbydel i København

Pressemeddelelse

10. februar 2010

Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen udskrev tirsdag den 9. februar en international idékonkurrence om at styrke synergien mellem by, universitet og erhverv i hovedstadens nordlige del. Idékonkurrencen skal være med til at sikre, at de kommende års investeringer i byggerier på universitetets Nørre Campus og på Rigshospitalet er med til at udvikle og profilere hele bydelen som en vidensbydel.

Fokus på viden, sundhed og samspil

Nørre Campus er et omdrejningspunkt for sundhedsvidenskabelig, farmaceutisk og naturvidenskabelig forskning og uddannelse. Vores vision er, at hele bydelen bliver præget af højteknologisk forskning, vidensudveksling og dialog mellem universitet, andre vidensinstitutioner som Rigshospitalet, virksomheder, beboere og besøgende. Vi udskriver idékonkurrencen for at få kreative bud på, hvordan dette samspil kan udvikles til gavn for alle, der bor og arbejder her. Målet er at få byens og universitetets liv til at understøtte hinanden, siger rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, der er formand for projektets styregruppe.

Projektet sætter spot på de sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser og viser, hvordan levende universitetsmiljøer præger vores byer og vores samfund. Arkitektur og fysisk planlægning skal bruges strategisk til at udvikle vores universiteter, og det vil vi gøre her på Nørre Campus. Videnskabsministeriet har netop udgivet en bog om, hvordan internationale campusområder udvikler sig, og de erfaringer vil vi bringe i spil. Projektet vil være til glæde for både studerende og ansatte på universitetet, men også for dansk erhvervsliv og borgere i byen, siger vicedirektør Connie Barfod fra Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Idékonkurrencen bliver afholdt i partnerskab med Københavns Kommune med økonomisk støtte fra Realdania. Visionen er nærmere beskrevet i det netop offentliggjorte konkurrenceprogram, som er blevet til i dialog mellem vidensinstitutionerne, kommunen og områdets brugere og beboere. Programmet kan hentes på vidensbydelens hjemmeside www.campus.ku.dk/vidensbydel.

Ti teams konkurrerer

Rådgiverteams fra hele verden er udvalgt til anonymt at udarbejde idéoplæg til, hvordan vidensbydelen skal udvikle sig. Se sammensætningen af de ti teams.

Konkurrencen afvikles i to runder. I første runde konkurrerer de ti hold anonymt frem til maj. I anden runde får de fem bedste teams mulighed for i dialog med juryen at viderebearbejde deres forslag. Vinderforslaget bliver offentliggjort og udstillet på Panum Instituttet i september 2010 og drøftet på et offentligt debatmøde. Det vindende team får derefter mulighed for at udarbejde en egentlig udviklingsplan for Vidensbydelen

Følg udviklingen af Vidensbydel Nørre Campus på vidensbydelens hjemmeside www.campus.ku.dk/vidensbydel, hvor det også er muligt at påvirke udviklingen af bydelen ved at komme med konkrete forslag til projektet.

Pressemeddelelsen er udsendt af Københavns Universitet.