x

Nørrebrohallen - Nørrebros nye kulturcentrum!

Pressemeddelelse

13. december 2011

Tirsdag den 13. december bliver portene slået op til Nørrebrohallen efter en omfattende ombygning af blandt andet indgangsparti, café og foyer.

Den nye Nørrebrohal er det første færdige projekt under Partnerskabet Mimersgade mellem Realdania og Københavns Kommune. Hermed er der skabt optimale rammer for fysisk udfoldelse og et levende mødested for byens mange borgere.

Nørrebros idræts- og kulturhus er beliggende i en af Københavns gamle og smukke sporvognsremiser på Bragesgade 5.

Og Nørrebro har fortjent at få sin Nørrebrohal tilbage som et moderne sports- og kulturhus, understregede kultur- og fritidsborgmester, Pia Allerslev (V), ved indvielsen.

”Nørrebro er den bydel med mindst areal, men størst befolkningstæthed og mangfoldighed. En gammel sporvognsremise er i den grad sat på skinner igen, og Nørrebrohallen kan nu genindtage rollen som levende knudepunkt med sine nye faciliteter til både idræt og kultur. Partnerskabet mellem Realdania og Københavns Kommune viser nye veje for både integration og byfornyelse i nedslidte kvarterer,” sagde Pia Allerslev.

Realdanias direktør, Hans Peter Svendler, udtrykte håb om, at Nørrebrohallen bliver et af bydelens nye samlingssteder, hvor både børn og voksne kan mødes og dyrke motion og være sammen.

”Nørrebrohallen er med den omfattende ombygning blevet transformeret fra nedslidt idrætshal til bydelens moderne medborgerhus. Nu er her café, et stort inviterende foyerområde og en multisal som kan huse mange flere forskellige arrangementer end tidligere, Sammen med Superkilen, som bliver færdig til sommer, er der forsøgt skabt et unikt rum i byen, hvor mangfoldigheden kan udfolde sig, og være med til at understrege at Nørrebro er noget helt særligt,” sagde Hans Peter Svendler.

Ayhan Can, chef for 2200kultur, er meget glad for den nye Nørrebrohal: ”Med den nye Nørrebrohal får vi et hus hvor det meste kan ske! Her kan familier komme og spise en hverdagsaften i vores nye café. Her kan der afvikles koncerter og fester, inviteres til børn- og ungeaktiviteter og ikke mindst afvikles en masse sport for både klubber og individuelle sportsudøvere. Nørrebro er et kvarter hvor mange kulturer er repræsenteret. I den nye Nørrebrohal er der skabt plads til alle”.

Fra sporvognsremisse til kulturcentrum

Nørrebrohallen blev oprindeligt bygget som sporvognsremisse. Da man udskiftede sporvogne med busser i slutningen af 1960’erne, blev den omdannet til hal. I 1973 blev remisen indviet som sportscenter. Mere end 10.000 sportsudøvere udfolder sig ugentligt på de 11.000 kvadratmeter. Ca. 80 % af brugerne er lokale beboere og siden 1998 har hallen også haft rollen som Ydre Nørrebros Kultur- og Medborgerhus.

Nørrebrohallen fremstår i sin nye skikkelse med en multisal, der kan rumme 600-800 mennesker. Den er ideel til events, udstillinger, koncerter og konferencer. Den har fået en ny åben facade med lysindfald fra Nørrebrogade og et smukt renoveret indgangsparti. Multisalen er med nye toiletter og køkkener i salen klar til at åbne dørene for mange forskelligartede arrangementer.

Fakta

Projektet er en del af partnerskabsprojektet mellem Københavns Kommune og Realdania, der blev indgået i 2004. Parterne har hver skudt 50 mio. kr. i projektet, der skal vise nye veje for en fornyet og styrket integrationsindsats og for værdibaseret byfornyelse i nedslidte bykvarterer.

Nørrebro er den Københavnske bydel, som har det mindste areal, men den største kulturelle mangfoldighed. Nørrebro rummer mennesker fra mere end 50 forskellige steder i verden. At bevare den mangfoldighed og det særpræg, er den bærende idé i Realdania og Københavns Kommunes samarbejde om Mimersgadekvarteret, hvor Nørrebrohallen er det første helt færdige projekt. Projektet er et ud af tre projekter, der på baggrund af en analyse er blevet udpeget som løftestænger eller ”drivers” for udviklingen af Mimersgadekvarteret. Nørrebrohallen blev valgt ud fra et ønske om at gøre stedet til et endnu mere levende knudepunkt i kvarteret og for at give brugerne bedre faciliteter til både idræt og kultur. De to andre projekter, Superkilen, der blandt andet rummer Den Røde Plads, og DSB-arealet vest for Mjølnerparken, er klar til indvielse i sommeren 2012.

Partnerskabet samarbejder med Nørrebro Lokaludvalg om udviklingen i Mimersgadekvarteret, ud fra en borgerrettet og helhedsorienteret tilgang.

Rådgivere for projektet er AG5 Arkitekter, Buro Happold, Erik A. Frandsen og Søren Warming.

2200kultur er Nørrebrohallen, Osramhuset og Nørrebro bibliotek og medborgercenter.