x

Nærheden er en ny form for forstad, der kombinerer byens tæthed, varierede arkitektur og byliv med forstadens grønne og trygge kvaliteter. Her lægges der vægt på rammer for fællesskaber både i byens rum og i de enkelte boligprojekter.

Nærheden er en blandet bydel med en variation af karréer i afvekslende højde samt kæde- og rækkehuse, bofællesskaber og lejligheder med stærke fælles faciliteter og nem adgang til station, skole, indkøb, fritidsaktiviteter og natur. I alt skal Nærheden rumme ca. 3.400 boliger og bliver med tiden hjem for 7-8.000 mennesker.

I udviklingen lægges der særlig vægt på, at det skal være nemt for beboerne at samles omkring fælles interesser – og nemt at få hverdagen til at fungere med indkøb, fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og friluftsliv.

Nærheden skal være et attraktivt boligområde, der kan tiltrække nye borgere til Hedehusene, men den nye bydel skal også være katalysator for udvikling i hele Hedehusene by. Der er derfor blevet bygget en bro over jernbanen mellem Nærheden og Hedehusene, og et cirkelformet parkstrøg med grønne kvaliteter - Loopet - er anlagt som et nyt hovedstrøg for gående og cyklister på tværs af de to bydele. Børn fra hele området kunne fra efteråret 2021 også gå i skole i Nærheden i den nye, innovative skole Læringshuset, mens områdets detailhandelscentrum ligger i Hedehusene.

Den nye bydel bygges på et 65 hektar stort område syd for Hedehusene Station i Høje-Taastrup Kommune 28 km fra Københavns Centrum og 18 minutter med tog fra Københavns Hovedbanegård.

Projektområdet rummer flere grønne åndehuller, bl.a. Sejlbjerg Mose med en sø. Få hundrede meter fra Nærheden ligger det store grønne område Hedeland med alpin skibakke, amfiscene, løbe- og cykelruter, veterantog, golfbane, rideklubber og meget mere.

Boligerne opføres af private bygherrer, der køber byggegrundene af partnerskabet NærHeden P/S, som ejes af Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Komme. Byggeprojekterne udvikles i dialog mellem bygherrerne og NærHeden P/S ud fra en række kvalitetskrav.

I 2018 flyttede de første beboere ind og pr. marts 2023 bor der mere end 3.000 mennesker i Nærheden.

Foruden Nærheden er Realdania By & Byg engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen i Ringkøbing-Skjern i partnerskab med kommunerne. Alle fire projekter giver konkrete løsninger på udfordringerne for fremtidens byer, og med en lang investeringshorisont er Realdania By & Byg - qua selskabets viden og erfaring inden for byudvikling - med til at sikre fremsynethed og høj kvalitet i løsningerne.

Boliger

De første boliger i Nærheden blev indtaget i 2018. Der bygges i disse år intensivt i hele bydelen og der kommer der jævnligt flere boliger til i form af både rækkehuse, lejligheder og bofællesskaber. Se hvilke boliger der er til salg og leje her.