x

Nærheden er en blandet bydel i tæt-lav bebyggelse med stærke fælles faciliteter og nem adgang til station, skole, indkøb, fritidsaktiviteter og natur. 

I udviklingen lægges der særlig vægt på, at det skal være nemt for beboerne at samles omkring fælles interesser – og nemt at få hverdagen til at fungere med indkøb, fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og friluftsliv.

Nærheden skal være et attraktivt boligområde, der kan tiltrække nye, ressourcestærke borgere til Hedehusene, men den nye bydel skal også være katalysator for et samlet løft af området. Der er derfor blevet bygget en bro over jernbanen mellem Nærheden og Hedehusene og en cirkelformet færdselsåre med grønne kvaliteter er anlagt som et nyt hovedstrøg for gående og cyklister på tværs af de to bydele. Børn fra hele området går fra 2021 i skole i Nærheden, mens fx indkøb primært foregår i Hedehusene.

Nærheden skal rumme 3.000 boliger og bliver med tiden hjem for 7.000 mennesker. Der bliver bygget både rækkehuse, bofællesskaber og lejligheder i Nærheden. Dertil en helt nu skole, butikker, offentlig service, kontorerhverv mm..

Den nye bydel bygges på et 65 hektar stort område syd for Hedehusene Station i Høje-Taastrup Kommune 28 km fra Københavns Centrum og 20 minutter med tog fra Københavns Hovedbane-gård. Projektområdet rummer blandt andet et grønt åndehul med en sø. Få hundrede meter fra Nærheden ligger det store grønne område Hedeland med alpin skibakke, amfiscene, løbe- og cykelruter, veterantog, golfbane, rideklubber og meget mere.

Boligerne opføres af private bygherrer, der køber byggegrundene af partnerskabet Nær-Heden P/S, som ejes af Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Komme. Byggeprojekterne udvikles i dialog mellem bygherrerne og NærHeden P/S ud fra en række kvalitetskrav.

Partnerskabet NærHeden P/S blev stiftet i 2013.  I 2017 begyndte byggeriet af de første boliger og i 2018 flyttede de første beboere ind. I 2021 åbner Høje-Taastrup Kommune en ny visionær science-skole i samarbejde med LEGO Education.

Projektets bidrag og betydning

  • Nærheden er en ny form for forstad, der kombinerer byens tæthed, varierede arkitektur og byliv med forstadens grønne og trygge kvaliteter. Der lægges vægt på at skabe nye rammer for fællesskaber både i byens rum og i de enkelte boligprojekter.

    Den nye bydel forventes at medføre en generel vækst i Hedehusene. Nye attraktive boliger skal tiltrække nye ressourcestærke borgere til området og med 7.000 nye beboere skabes et nyt grundlag for vækst i byens erhverv- og handelsliv. Samtidig tilføjer Nærheden området en ny skole og nye idrætsfaciliteter. 

    Foruden Nærheden er Realdania By & Byg engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen i Ringkøbing-Skjern i partnerskab med kommunerne. Alle fire projekter giver konkrete løsninger på udfordringerne for fremti-dens byer, og med en lang investeringshorisont på omkring 30 år er Realdania By & Byg - qua selskabets viden og erfaring inden for bæredygtig byudvikling - med til at sikre fremsynethed og høj kvalitet i løsningerne.

Boliger

De første boliger i Nærheden blev indtaget i 2018 og mange flere er på vej i form af både rækkehuse, lejligheder og bofællesskaber. Se hvilke boliger der er til salg her.

Grundsalg

Fuldt udbygget kan Nærheden rumme 3.000 boliger samt erhverv, detail, kultur og offentlig service.

Boligerne opføres af private bygherrer, mens selskabet NærHeden P/S står for byggemodning mm. Senest er der i efteråret 2020 indgået aftale med FB Gruppen om 1500 boliger mm. Hermed er alle byggefelter stort set afhændet.

Kontakt
Hvis du gerne vil vide mere om salg af byggegrunde i Nærheden, kan du kontakte:

Ole Møller, projektdirektør
Telefon: 32 88 53 75
E-mail: omo@naerheden.dk