x

Nakskov er Lollands største by, og som mange andre danske hovedbyer er det nødvendigt at overveje dens identitet og ståsted i disse år. Købstæder som Nakskov var tidligere lokale kraftcentre, men meget udvikling er i dag flyttet til landets største byer. Nakskov er stadig en vigtig hovedby for Lolland, men byen er samtidig slidt og står over for flere udfordringer.

Stort lokalt potentiale

Nakskov er en by hvorfra store ting udspringer. Her blev Jutlandia bygget. Og her bliver Danmarks hvide guld - sukkeret og vindmøller - stadig produceret. Herfra har du udsigt til landets ø-rigeste fjord. Og spændt ud mellem fabrikkerne og fjordens lave varme vand, står Nakskovs helstøbte historiske bykerne.

Nakskov er med andre ord en gammel købstad og levende industriby. Og med byens forbindelse til fjorden, interessen for bæredygtig turisme og den nye tætte forbindelse til Tyskland via Femern-forbindelsen får Nakskov samtidig nogle helt nye muligheder. De muligheder skal have en håndsrækning.

Vi er derfor gået sammen med Lolland Kommune og A.P. Møller Fonden, og i samarbejde med lokale ildsjæle og investorer vil vi bygge videre på det potentiale der findes i Nakskov. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Projektet er vigtigt - ikke bare for Nakskov og Lolland. Forhåbentlig kan det skabe ny viden om byudvikling i de traditionelle købstæder over hele landet. 

Flerstrenget indsats

Vi vil styrke byen og området gennem en flerstrenget indsats. Vi vil fremhæve kvaliteterne i både købstaden, industrihavnen og den særlige natur omkring Nakskov. 

Vi arbejder med tre hovedspor i projektet: 

Kærligt løft af købstaden 

Vi løfter historien om Nakskov som købstad ved at restaurere de historiske huse, skabe nye byrum og styrke forbindelsen til vandet via købstadens skæve stræder. Samtidig gør vi plads til flere overnattende gæster i kernen af købstaden.

Nyfortolkning af havnen

Vi forbedrer adgangen til vandet via Honnørkaj og giver havnebygningen nyt liv. Vi værner samtidig om industrihavnen og fremhæver havnens rå bygninger som monumenter for byens store, stolte industrihistorie. 

Hestehovedet – en nøgle til Nakskov Fjord

Vi aktiverer Hestehoved som det naturlige udgangspunkt for alle med lyst til vandsport, leg og naturoplevelser i Danmarks ø-rigeste Fjord. Det sker ved at lave nye faciliteter og aktiviteter omkring Hestehovedet, der giver plads til både oplevelser, ro og fordybelse.

Læs mere om udviklingen i Nakskov på Lolland Kommunes hjemmeside om Nakskov 2030

Nakskov2030

Fakta om Nakskov 2030

  • Samlet budget: 150 millioner kroner. Heraf kommer de 50 millioner fra Lolland kommune. Realdania har bevilget 50 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 50 millioner. 
  • Nakskov 2030 bygger på grundige analyser udarbejdet af BARK Rådgivning. 
  • Udviklingen vil være centreret omkring Hestehovedet og Fjorden, Havnen og Bymidten. 
  • Et sekretariat med tæt tilknytning til kommunen får ansvaret for at sikre realiseringen.