x

En tidssvarende ramme

Nakskovs Skibs - og Søfartsmuseum åbnede i 1996 i det gamle havnekontor og pakhus på Nakskov Havn. Men bygningen fra 1915 trængte både til renovering og ombygning for at danne en tidssvarende ramme om museet.

Vi har støttet ombygningsprojektet, som har omfattet en udvidelse af museet i bygningens uudnyttede loftsrum, hvorved både ankomstarealet, udstillingsarealet, studiearkivet og personaleområdet dermed er blevet forøget og renoveret. 

Således er ombygningen blev foretaget med respekt for den oprindelige arkitektur og bygningens bevaringsværdige karakter.

Museets udstillinger er koncentreret om en fremvisning af skibsfartens og værftsindustriens afgørende rolle for udviklingen af Nakskov fra et lille fiskerleje til en betydningsfuld købstad. En udvikling som havnebygningen i sig selv er et fornemt udtryk for.