x

Som led i forskningsprojektet NanoByg har Forskningscenter Risø med støtte fra os udarbejdet en rapport, der kortlægger perspektiver og muligheder for at bruge nanoteknologi i den danske byggesektor.

Rapporten viser, at der er stor afstand mellem nanoteknologien og byggesektoren. Derfor anbefales det bl.a. at sætte ind med bedre kommunikation og forstærket samarbejde mellem byggesektoren og videnmiljøet omkring nanoteknologi.

Download rapporten (engelsk)

Download executive summary (dansk)

 

Nano kommer fra det græske ord "nanos", der betyder dværg, og nano har derfor betydning af noget meget småt. En nanometer (nm) er 10-9 meter, eller en milliontedel af en millimeter, svarende til en tykkelse der er 100.000 gange mindre end tykkelsen af et hår.

Alt omkring os er opbygget af atomer, der er naturens byggestene, og først inden for de seneste 20 år har man fået mulighed for at "se" og flytte rundt på de enkelte atomer. Når man ved hjælp af specielle mikroskoper flytter rundt på atomer og molekyler, danner man nye nano-strukturer.

Nøjagtig som vi har mulighed for at bygge med legoklodser, kan man i dag opbygge nye materialer atom for atom og molekyle for molekyle. Nanoteknologi handler derfor grundlæggende om evnen til at kunne fremstille og kontrollere materialer og objekter på det atomare og molekylære niveau, hvilket vil sige på nanoskalaen.