x

Sammenhæng mellem steder og oplevelser

Der er et ønske om at gøre den fantastiske natur i Danmarks største vildmark lettere tilgængelig for de mange. Nationalparken spænder over et areal på hele 244 kvadratkilometer, og har haft udfordringer med at skabe sammenhæng mellem stederne og oplevelserne i parken.

Nyt nationalparkcenter

Vi har støttet etableringen af et nyt nationalparkcenter sammen med Nationalpark Thy, Thisted Kommune, A.P. Møllers Fond, Nordea og en lokalt etableret støtteforening. Der er blevet etableret en trædesten, en bygning, der er bygget ind i en klit midt i Vorupørs "centrum" - et stenkast fra Vorupør Landingsplads.  

Port til naturen

Med den nye bygning skabes en stærk og tydelig port til naturen. Samt et centrum for formidling, der skal motivere og inspirere folk til, at komme ud på oplevelser i Nationalpark Thys mageløse og vilde klitnatur. 

Udover de fysiske tiltag rummer projektet bl.a. også en indsats for at rekruttere langt flere frivillige end de godt 100, som er tilknyttet nationalparken i dag. Projektet skal også styrke den lokale forankring og skabe et bredt funderet værtskab i det Thys turistmæssige centrum Nr. Vorupør. 

Det forventes at mere end 70.000 mennesker vil besøge nationalparkcenteret årligt.

Første spadestik

Første spadestik fandt sted den 24. januar 2020, hvor alle var velkomne. Se en lille video fra dagen her: