x

Langagerskolen i Aarhus er et internationalt anerkendt eksempelprojekt på skolebyggeri for børn med ADHD og Autisme, tegnet af 3xN i 1999. Som led i implementeringen af skolereformen har skolen nu skabt nye udendørs aktivitetsarealer af høj arkitektonisk kvalitet, der kan imødekomme elevernes særlige behov for ro, genkendelighed og trygge rammer - og samtidig opfordre dem til mere bevægelse og udeliv.

Børn med autisme og børn med ADHD er to grupper af børn, der er meget forskellige. Fælles for dem er dog, at de har brug for ro, og for at dagen er planlagt og aktiviteterne tydelige.

Langagerskolen fungerer som en folkeskole, men har en anderledes pædagogisk tilgang med bl.a. langt færre børn per lærer. Den anderledes tilgang afspejles i skolens opbygning: et langt lavmælt murstensbyggeri opdelt i mindre enheder beregnet til 4-6 elever. I disse tydelige rammer er der præcis den ro, genkendelighed og afskærmning, som børnene har behov for.

Nyt udendørs aktivitetsareal

Skolen ønskede at udfordre og udvikle børnene og iværksatte derfor etableringen af et udendørs aktivitetsareal, som kan være med til at flytte disse børns grænser og udfordre deres sanser og deres samarbejds- og motoriske evner på en ansvarlig måde. Det blev derfor planlagt således, at der stadig er en tydelig genkendelighed fra deres normale undervisningsrum.

Den unge tegnestue Archiwoo og SOES har udarbejdet det spændende projekt på baggrund af grundig brugerinddragelse. Det nye udeareal spejler de trygge indendørsrammer. Formgivning og materialer genkendes i de tre overdækkede pavilloner, der har forskellige formål og karaktertræk. Det omgivende haveareal er grønt og afgrænset med små kroge, vandløb og et klatretårn, der udfordrer eleverne motorisk og indbyder til at prøve deres grænser af. Haven er åben for naboer uden for skolens åbningstid for at skabe udveksling med lokalmiljøet og en bedre forståelse af børnenes tilværelse.