x

Naturens kræfter i fokus

På oplevelsescentret Naturkraft kan de besøgende komme helt tæt på naturens kræfter og få viden om aktuelle temaer om bæredygtighed og samspillet mellem mennesker og natur. 

Naturkraft er en 5.500 m² stor bygning beliggende på en 45 hektar stor grund, hvor af 5 hektar er en ”naturarena”, som er en del af oplevelsescentret. Bygningen indgår som en del af en Ringvold, der er næsten 630 m lang, og på det højeste sted er 13 m højt.

Otte naturtyper 

Gæsteoplevelserne omfatter rekreative aktiviteter og adgang til 8 forskellige vestjyske naturtyper - indenfor og udenfor Ringvolden. Der er adgang til en lang række rekreative faciliteter udenfor Ringvolden, hvor der ikke skal betales entré. I selve bygningen findes tre formidlingssfærer og et stort fleksibelt udstillings- og aktivitetsområde, samt café, butik, køkken- og administrationsfaciliteter.

Visionen er at skabe fascination gennem oplevelser og iscenesættelser af naturens kræfter. Gæsterne vil gennem lærings- og interaktionselementer opmuntres til at reflektere over bæredygtighed samt at få den enkelte til at handle mere bæredygtigt.

Målgruppen er dels lokalbefolkningen samt børnefamilier, der holder ferie i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, som tilsammen har 8,4 mio. turisme-overnatninger årligt.

Derfor støtter vi Naturkraft

Realdania har de seneste år været en aktiv part i arbejdet med at udarbejde en fælles udviklingsplan for Vestkysten – en prioritering på tværs af kommunale skel, der tegner en samlet ambition for turismen frem mod 2025. 

Analyser har vist, at turisterne i området er glade for naturen, men de mangler attraktioner og videnscentre, som de kan besøge på deres ferie.

Udviklingsplanen peger derfor på et stort behov for oplevelsestilbud, der ikke er afhængige af vejret, men som kan bruges året rundt og forlænge sæsonen. For at imødekomme dette behov har vi støttet Naturkraft.

Økonomi

I 2013 bevilgede vi 255.000 kr. gennemførelse af en forundersøgelse af projektet. På baggrund heraf blev projektet igangsat, med Ringkøbing-Skjern Kommune og A.P. Møllers Fond som primære finansieringskilder. 

Vi har efterfølgende bevilliget på 25 mio. kr. til Naturkraft, som en del af indsatsen for at styrke attraktioner langs den danske Vestkyst.