x

Et forgangsprojekt 

Landets rastepladser er generelt ikke attraktive, og motiverer derfor ikke folk til at holde flere og længere pauser - og gerne pauser med bevægelse og aktivitet. Der var derfor at ønske om at etablere Naturrasteplads Storebælt, som skulle være et forgangsprojekt for etableringen andre lignende rastepladser landet over. 

Omgivelser til leg og bevægelse

Vi har sammen med Slagelse Kommune A/S Storebæltsforbindelsen, Fonden for Storebæltsudstillingen, Friluftsrådet, Q8 støttet etableringen af aktiviteterne på naturrastepladsen. Og omgivelser er nu indrettet til leg og bevægelse. Rastepladsen er blevet anlagt ved Motorvej E20 ved den sidste afkørsel inden Storebæltsbroen på sjællandssiden. 

Aktiviteter for alle

Blandt rastepladsens tilbud er en motionssti med forhindringsbane, bevægelses-legepladser og hjertestier med udstyr både til bevægelse og afslapning, samt stier med naturinformationer. Rastepladsen har også fået en sø indrettet specielt til Stor Vandsalamander og andre truede padder. Langs søbredden er der træstammer og kampesten, som kan bruges til leg, og i søen er blevet lagt et handicapvenligt trædæk med hvile-stole, hvor man kan ligge og se på livet i vandet.