x

Flere og længere pauser giver bedre trafiksikkerhed. Og omgivelser indrettet til leg og bevægelse inviterer til at være aktiv. Det er grundtankerne bag Naturrasteplads Storebælt, som er et demonstrationsprojekt, der skal give inspiration til rasteanlæg i hele landet.

Målet er, at naturrastepladsen kan motivere trafikanterne til at holde længere pauser – og gerne pauser med bevægelse og aktivitet.

Rastepladsen er blevet anlagt ved Motorvej E20 ved den sidste afkørsel inden Storebæltsbroen på sjællandssiden.

Blandt rastepladsens tilbud er en motionssti med forhindringsbane, bevægelseslegepladser og hjertestier med udstyr både til bevægelse og afslapning, samt stier med naturinformationer.

Rastepladsen har også fået en sø indrettet specielt til Stor Vandsalamander og andre truede padder. Langs søbredden er der træstammer og kampesten, som kan bruges til leg, og i søen er blevet lagt et handicapvenligt trædæk med hvilestole, hvor man kan ligge og se på livet i vandet.

Partnere

Vi står bag projektet sammen Slagelse Kommune A/S Storebæltsforbindelsen, Fonden for Storebæltsudstillingen, Friluftsrådet, Q8.

Vi har støttet projektet med 1,8 mio. kr., som går til at etablere aktiviteterne på naturrastepladsen.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}