x

Naturrummet 

Naturrummet fungerer som et formidlingssted, hvor besøgende kan få masser af ny viden om heden. Naturrummet skal samtidig aktivere og inspirere de besøgende til nye, anderledes og større oplevelser på heden.

Naturrummet er placeret på kanten af det store fredede hedeareal uden at forstyrre landskabet.

Bygningen er opført med vægge og tag af lyngtørv. De levende tørv danner i sig selv en formidlingsramme, der bringer hedelandskabet helt ind til udstillingsbygningen. Åbne glaspartier og glasskydedøre åbner landskabet for Kirstinelysts besøgende og ophæver fornemmelsen af at være inde eller ude.

Rustikke omgivelser

I tilknytning til stedet er der opført shelters i form af lyngtørvstækkede spændhuse eller knæhuse – dvs. huse med meget lave sidevægge, hvor tagspærene står helt eller delvist på jorden – der afspejler den tidligere byggetradition på stedet, og som giver mulighed for flere dages ophold. Desuden er der faciliteter målrettet ryttere i form af folde, vanding og ridesti.

Udstillingen fortæller historien om stedet, om hedens kulturhistorie og hedelandskabets anderledes og spændende natur. Al formidling på stedet tager afsæt i hedelandskabet og dets særlige baggrund og historie samt områdets nuværende natur og landskab.