x

Naturværksted midt i københavn 

Danmarks første naturværksted i en stor by ligger på Vesterbro i København. Her tilbyder man miljø- og naturformidling til børn i området. Længe foregik det under åben himmel. Men så lånte man af Københavns kommune en ældre toiletbygning, der havde stået aflåst hen i ca. 15 år og egentlig skulle rives ned. Bygningen er nu omdannet til et indendørs naturværksted. Det er GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, et af Københavns lokale agenda 21 centre, som står bag naturværkstedet.

Bæredygtige løsninger

Bygningen har, på grund af sit udseende, fået navnet Træstubben og ligger i Saxoparken - en kommunal park på Vesterbro. Den er opført i træ - en robust bygning, der passer naturligt ind i området. På lidt længere sigt er det planen, at Træstubben skal fungere som et hus, hvor man kan demonstrere en række bæredygtige ressourceløsninger.

Lokal forankring

Projektet har givet daginstitutionerne et godt og brugbart tilbud og har desuden vist, at en offentlig park kan være andet end træer, buske og velpassede grusarealer. Træstubben, der blev indviet i januar 2008, er et fint lille projekt, som viser, hvordan by og natur kan spille sammen. Der er en stærk lokal forankring af projektet, og naturværkstedet bliver brugt af mange børn fra de lokale institutioner på Vesterbro.