x

Bedre naturfagsundervisning 

Målet har været at skabe et Naturvidenskabernes Hus, hvor man kan interessere sig for alle de elementer, som er med til at skabe en bedre naturfagsundervisning: Valg af indhold for undervisningen, undervisningsmaterialer og læremidler, undervisningens fysiske rum, undervisningens organisering, elevernes forudsætninger og motivation, forældrenes interesse og opbakning, skolens åbenhed over for det omgivende samfund og evne til at inddrage lokale virksomheder og museer i undervisningen.

Naturvidenskabernes Hus er ét stort undervisningslaboratorium for naturvidenskaberne med faciliteter til kursusaktiviteter, udviklingsprojekter og undervisningsforløb.

Huset, der er tegnet af Nord arkitekter, står som en cylindrisk bygning, der på én gang udtrykker enkelhed, klarhed, universalitet og helhed. Enkelheden i det ydre modsvares af bygningens indre, der med vinkler og buer giver rumlige oplevelser og forbindelser.

Facaden er beklædt med glasprofiler, som får bygningen til at skifte karakter alt efter dagslyset. I det hele taget er der i arkitekturen lagt vægt på, at huset udstråler eksperimenter og udtrykker naturvidenskab. Huset er indrettet, så det udgør en helhed af arkitektur, teknologi, undervisningsmaterialer og rum, der samlet er den bedst mulige ramme for udvikling af naturvidenskabsundervisningen.

Bygningen er integreret i den omgivende natur, så husets læringsrum kan fortsætte udenfor på den 3,5 hektar store grund med væksthuse, vandløb og vindmøller. 

Naturvidenskabernes Hus blev indviet 22. oktober 2009.

Den første spire til idéen om et Naturvidenskabernes Hus opstod lokalt i et samarbejde mellem lederen af Bøgeskovskolen og rektor for Bjerringbro Gymnasium. Det lokale initiativ er gennem to år videreudviklet til et regionalt/nationalt projekt.i et samarbejde mellem Bjerringbro Kommune, Viborg Amt, CVU Midt-Vest, Elmuseet, Århus Universitet, Grundfos og andre offentlige og private virksomheder.

Støtte

Vi har støttet med 19 mio. kr. til projektudvikling og byggeri. Desuden er der givet støtte fra lokale kommuner, herunder:

  • Bjerringbro Kommune
  • Hedeselskabet A/S
  • Nykreditfonden
  • Otto Mønsteds Fond
  • Poul Due Jensens Fond (Grundfosfonden).

Samarbejdspartnere

Bygherre: Fonden Naturvidenskabernes Hus.

Rådgiver: Tegnestuen NORD Arkitekter, Northern Office for Research and Design og COWI.