x

Nicolai Eigtved (1701-54) blev i 1735 udnævnt til kongelig hofbygmester. Hans foretrukne byggestil var rokokoen, og til stor fortrydelse for hans rival, den kongelige hofbygmester og barokarkitekt Lauritz de Thurah, fik han som kongens favoritarkitekt stor indflydelse på mange byggerier i midten af 1700-tallet.

Filmprojektet om Nicolai Eigtved er udført af filminstruktøren Nils Vest, der tidligere har stået bag filmen ”HIMMELSTIGEN” om Eigtveds rival, Lauritz de Thurah. Filmen omhandler Eigtveds liv fra ung gartnerelev til kongelig hofbygmester med fokus såvel på hans arkitektur og udenlandske inspirationskilder som på hans person og på rivaliseringen med de Thurah. Filmprojektet søger at skildre mennesket bag arkitekturen for derigennem at give en ny indfaldsvinkel til de kendte bygningsværker.

Bogprojektet er forfattet af kunsthistoriker og arkitekt Hanne Raabyemagle med billeder af arkitekturfotografen Jens Lindhe. Bogen fremstår som en billedbog over Eigtveds faglige udvikling med nyoptagelser af både helheder og detaljer, interiører og facader fra Eigtveds bevarede bygninger samt med gengivelser af Eigtveds egne arkitekturtegninger og af ældre stik. Billedserien ledsages af korte, formidlende tekster med en række af de nyeste forskningsresultater om de enkelte værker og afsluttes af en biografi over Eigtveds liv.

Eigtveds arkitektoniske produktion omfatter værker som Marmorbroen, Prinsens Palæ, Frederiks Hospital, lyststedet Frederiksdal, herregården Turebyholm, Christianskirken samt hans hovedværk, Frederiksstaden i København med Amalienborg som midtpunkt. Desuden er en række af hans rokokointeriører bevaret bl.a. i Christianskirkens sal, i de kongelige stalde ved Christiansborg og i Riddersalen i Moltkes Palæ.

Med disse værker har Eigtved placeret sig som en betydelig arkitekt, interiørkunstner og byplanlægger i Danmark, og han har desuden opnået stor international anerkendelse.

Filmprojektet blev vist på Danmarks Radio medio 2005.

Bogværket:

Hanne Raabyemagle

Eigtved

Aristo, 2006

ISBN: 9788798930396

Udsolgt fra forlaget