x

By i naturskønne omgivelser 

Nivå ligger ud til Øresund i naturskønne omgivelser mellem skov og ådal og samtidig tæt på København. Men som mange andre byer oplever Nivå butiksdød. Og selvom de centrale funktioner er placeret i byens midte, er potentialet for liv og aktivitet ikke rigtigt udfoldet. Nu har Byrådet i Fredensborg Kommune afsat 450 mio. kr. til en ambitiøs udvikling af Nivå Bymidte frem mod 2030. Vi støtter arbejdet med 2,4 mio. kr. Målet er at realisere potentialerne i byen, lokalsamfundet og kulturhistorien i området. 

Mere liv og aktivitet i bymidten

I første omgang skal der udarbejdes en strategisk udviklingsplan for bymidten. Visionen er at skabe mere liv og aktivitet i bymidten ved at skabe bedre sammenhæng mellem byfunktioner, infrastruktur og byrum. Og derigennem udnytte Nivås mange potentialer som by – med blandt andet nærheden til Øresund og placeringen mellem skov og ådal samt en lang og stolt historie som teglværksby. Der skal blandt andet bygges et nyt Generationernes Hus, som samler skole, kulturhus, plejecenter og svømmehal og andre funktioner i Nivå bymidte. 

En proces og plan til inspiration 

Processen for udviklingen af strategiske udviklingsplan baseres på en omfattende samskabelse mellem arkitekter, byplanlæggere og andre fagfolk og borgerne i Nivå. Private investorer og centrale aktører vil også blive aktivt inddraget i at udvikle planen. 

Intentionen er, at både proces og produktet – den strategiske udviklingsplan – kan være med til at inspirere andre byer med samme store potentiale som Nivå for at skabe en attraktiv og moderne bymidte.