x

Nye rum på baggrund af forskellige præferencer

Centralt i Nørre-Snede ligger Nørre-Snede Skole. Skolens lokaler er løbende blevet moderniseret, og det samme er skolens legeplads. Projektets vision har været at skabe fornyet lyst til bevægelse ved at forbinde et abstrakt landskab i skolegården med en række innovative elementer, som eleverne selv kan tilpasse, så de skaber nye rum for forskellige lege, udfordringer og sociale sammenhænge. De nye elementer er udarbejdet på baggrund af elevernes forskellige personligheder og præferencer, så børnenes forskelligheder tilgodeses.  

Fra bjerglandskab til mini-by 

Der er skabt et abstrakt landskab med tre forskellige områder: Bjerglandskabet, skoven og mini-byen. Bjerglandskabet er varieret med floddelta, bjerghytte, grotte og huler med lys og lyd samt skaterområde. Floddeltaet bygger på et eksisterende LAR-anlæg og danner rum for forskellige vandlege. Skoven er et grønt område ud mod gaden med blandt andet pileskov, hængekøjer og balancegang. Mini-byen former ankomsten til skolen og består af små huse, der både kan bruges til leg og udeundervisning. 

Idérigt legelandskab

På innovativ vis arbejder projektet med koblingen mellem det abstrakte og det mere programmerede bevægelseslandskab, man kan opdage og lege på, og som også indeholder læring i form af den tilknyttede app. Projektet udnytter regnvandet og gør det til et legende element til inddragelse i undervisningen. Det leger med overgangen mellem by og skole og giver skolegården en status af semi-offentligt rum, hvilket er et interessant greb.