x

Som mange andre kommuner kæmper man på Nordfyn med en række udfordringer. Bosætning er én af dem: Kommunen har svært ved at tiltrække nye borgere, og omtrent halvdelen af tilflytterne, flytter væk igen inden for ét år. Siden 2010 har kommunen derfor oplevet en nettofraflytning.

Som bosætningskommune er Nordfyn delt op i flere områder, der hver især har deres styrker og svagheder. Men der mangler en egentlig undersøgelse af, hvilke lokalområder, der henvender sig til hvilke målgrupper. Udfordringen er også, at der ikke findes én større by, som naturligt kan fungere som motor for tilflytning og vækst. Omvendt kan kommunen bryste sig af et levende foreningsliv og mange engagerede borgere.

Med strategiprojektet vil Nordfyns Kommune skifte fokus i bosætningsstrategien ud fra erkendelsen af, at fastholdelse af nuværende borgere er lige så vigtigt som at tiltrække nye. Kommunen vil derfor gennemføre en tilbundsgående analyse af lokalområdernes til- og fraflytningsmønstre. Denne nye viden skal sætte Nordfyns Kommune i stand til at fokusere indsatserne de rigtige steder og med udgangspunkt i de stedsspecifikke udfordringer og muligheder.